Se alla
Anna Starbrink

Vaccination: Skydda patienter och barn mot mässling

Personal i vård och förskola behöver vara vaccinerade

Torsdag 18 januari 2018

Förskolor och vårdinrättningar behöver tryggas mot smittspridning av t ex mässling. Liberalerna vill att medarbetare i såväl vården som förskolan är vaccinerade och att arbetsgivarna erbjuder alla som behöver kompletterande vaccination. Liberalerna vill också se ett nationellt vaccinationsregister.

– Vaccin innebär att du skyddar dig själv men också andra. För personer som inte kan vaccineras är det viktigt att inte riskera att utsättas för smitta i sårbara situationer i vården. I Stockholms läns landsting erbjuder vi alla medarbetare som behöver en kompletterande vaccination, så vill vi liberaler att det ser ut överallt. Ingen ska av misstag bli smittbärare på till exempel en avdelning med nyfödda, sjuka äldre eller cancersjuka, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– De som arbetar på förskolor och kommer i kontakt med barn behöver också vara vaccinerade. Alla som behöver, t ex dem födda 1960-1980, ska erbjudas kompletterande vaccination. Vi vill också att utbildningsförvaltningen i Stockholms stad ska ta fram rutiner för hur man agerar kring ovaccinerade medarbetare och barn vid ett eventuellt mässlingsutbrott, säger oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).

Anna Starbrink och Lotta Edholm besökte vaccinmottagningen för att ta en spruta mot mässling. Bild från DN, som var med och rapporterade.

Anna Starbrink och Lotta Edholm besökte häromdagen vaccinationsmottagningen för att själva vaccineras mot mässling. Det är något de uppmanar alla som är osäkra på sitt vaccinskydd att göra – något som gäller svenskar födda mellan 1960 och 1980 eller personer som växt upp eller vistats utomlands under barn- och ungdomsåren.

Vaccination är viktigt för att skydda sig själv men också andra, framför allt små barn och andra som inte hunnit och inte kan vaccineras, t ex personer med nedsatt immunförsvar till följd av exv cancerbehandlingar.

Förslag från Liberalerna för att stärka vaccinationsskyddet

Vårdpersonal: Medarbetare i vården behöver vara vaccinerade mot de smittor där skydd erbjuds i nationella program. Regelverket behöver ses över, och arbetsgivarna erbjuda kompletterande vaccination vid behov till alla som kommer i kontakt med patienter.

Sjukvårdens ansvar i övrigt: Tydliga krav att kommunicera om vaccinationer utifrån vetenskap och hälsa, och landsting/regioner måste säkerställa att barnhälsovården arbetar för vaccinationer. Annars ska man ha rätt att säga upp avtalen.

Nationellt vaccinationsregister: Alla ska enkelt via nationellt register, tillgängligt digitalt med säker inloggning, kontrollera sitt vaccinskydd och se vad som behöver kompletteras.

Förskolan: Fritt val av förskola ska kunna åsidosättas när föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn. De barn som löper risk om de utsätts för smitta ska prioriteras. Förslag beslutat på Liberalernas landsmöte.

Förskolepersonal: De som arbetar på förskolor och kommer i kontakt med barnen behöver också vara vaccinerade. Alla som behöver ska erbjudas kompletterande vaccination. Utbildningsförvaltningen ska ta fram rutiner för hur man agerar kring ovaccinerade medarbetare och barn vid ett eventuellt mässlingsutbrott.