Se alla

Etikett: tåg

Utbyggnad av trafiken i Stockholm
11 november 2021

Prioriterade utbyggnader i Stockholmsregionen

Några prioriterade utbyggnader i Stockholmsregionen Säkerställ att de pågående infrastrukturprojekten inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen inte försenas: Förbifarten Nya tunnelbanan till Nacka, Barkarby…

Godstrafiken i Stockholm
11 november 2021

Gods- och varutransporter

Beredskap i Stockholm Att godstransporterna i regionen fungerar är viktigt ur ett katastrof- eller riskperspektiv. Stockholmsregionen importerar oerhört mycket varor och skulle en katastrof…

Flygtrafiken i Stockholmsregionen från Arlanda, Bromma och Skavsta
11 november 2021

Flyg- och flygplatser

Flyget är till sin natur global samtidigt som vinsterna är både regionala och lokala. Med flyget ökar tillgängligheten avsevärt – både internationellt och interregionalt…

Bilens roll i samhället
11 november 2021

Bilens roll i samhället

Ny norm för bilens roll i samhället Region Stockholm skall vara Europas mest attraktiva storstadsregion och för att nå målet skall Region Stockholm ha…

Färdtjänst i Stockholm
10 november 2021

Färdtjänst

Ökade resetilldelning Ökad resetilldelning är ett viktigt steg för att öka människors frihet och bör vara i fokus kommande år. En mer generös resetilldelning…

Tillgänglighet i kollektivtrafiken
8 november 2021

Tillgänglighet i kollektivtrafiken

En kollektivtrafik för alla Stockholmsregionen ska vara landets mest tillgängliga region. Tillgängliga gatumiljöer och offentliga miljöer ökar tillgängligheten samt ökar möjligheten för personer med…

Digitala innovationer
8 november 2021

Digitala innovationer i kollektivtrafiken

Tillgång till digital information Tillgången till korrekt information om många transportalternativ är en viktig nyckel för att möta framtidens transportbehov, resenärernas förväntningar och för…

Kultur i Stockholms kollektivtrafik
8 november 2021

Kultur i kollektivtrafiken

Vi vill också se fler bibliotek i anslutning till kollektivtrafiken, i direkt närhet till tunnelbanestationerna samt stationer längs pendeltågen och lokalbanorna. Biblioteken ska finnas…

Tunnelbanan i Stockholm
8 november 2021

Tunnelbanan i Stockholm

Tryggare tunnelbana I takt med att staden växer kommer trängseln i tunnelbanan att öka ytterligare. Tunnelbanan ska därför utrustas med plattformsbarriärer, eller annan motsvarande…

Cykel på tunnelbanan
8 november 2021

Cykel i kollektivtrafiken

Liberalerna vill att cyklar får tas med på pendeltåg samt lokalbanor under fler av dygnets timmar. Detta ska tas i beaktning när nya vagnar…

Trafikpolitik för Stockholm
29 oktober 2021

Trafikpolitik

Liberal trafikpolitik Liberal trafikpolitik utgår från individens behov och perspektiv. Att resa eller förflytta i sig i regionen är sällan ett mål i sig,…