Se alla

Primärvård

Primärvården ska vara människors förstahands val för de allra flesta vårdbehov som inte kräver akutsjukhusens resurser. Primärvården omfattar medicinska specialiteter inom allmänmedicin såväl som till exempel hud, gynekologi och barnhälsovård. Husläkarverksamheten ska för de som behöver ta en aktiv roll som navet i individens vård och kunna erbjuda en fast läkarkontakt.  Hela primärvården, men framförallt husläkarverksamheten och barnhälsovården har en central roll i att ge det stöd individen behöver för att med aktiva val kunna förebygga vårdbehov.