Se alla

En ny miljard till vårdcentralerna – L-förslag i regionvalet

Måndag 29 augusti 2022

Vårdcentralerna måste fortsätta stärkas för att den nära vården ska fungera bättre för invånarna i Stockholms län. Alla som önskar ska kunna välja en personlig namngiven husläkare. Liberalerna föreslår ytterligare en husläkarmiljard, en nivåhöjning som ska genomföras under de två första åren av nästa mandatperiod.

Förslaget om starka vårdcentraler och en husläkarmiljard ingår i Liberalernas valmanifest för hälso- och sjukvården i Stockholms län. Liberalerna vill också rädda närakuterna – och öppna fler – och öppna 200 fler vårdplatser på akutsjukhusen.

– Många fler ska få hjälp snabbare, och med fler saker, på vårdcentralerna. Då krävs det rejäla satsningar också nästa mandatperiod, säger Amelie Tarschys Ingre (L), Liberalernas regionrådskandidat.

Under den senaste mandatperioden har resurserna till vårdcentralerna ökat med över en miljard kronor, och ca 500.000 fler invånare har fått en namngiven personlig husläkare. I Stockholmsregionen är det också flest i landet som återkommande får träffa samma läkare på vårdcentralen.

Liberalernas förslag om en ny husläkarmiljard innebär en lika stor nivåhöjning på hälften så lång tid, en miljard under de två första åren av mandatperioden.

– Vårdcentralerna kan ta hand om väldigt mycket när det gäller både vår fysiska och psykiska hälsa. Men ibland är det för svårt att få en tid och alltför många upplever fortfarande att de saknar en fast vårdkontakt. Tillgänglighet och kontinuitet är avgörande för att skapa en trygg och nära vård, säger Amelie Tarschys Ingre (L).

Att göra vårdjobben mer attraktiva för att kunna rekrytera och behålla välutbildad vårdpersonal är ett nyckelförslag för att lyckas, och också en del av Liberalernas i valmanifest för sjukvården.

– Vi är Stockholmsregionens sjukvårdsparti och i dessa tio punkter har vi samlat de viktigaste förslagen för att alla ska kunna få vård utifrån sina behov och ökad frihet i vardagen. Trygg vård när du behöver – det är vårt främsta mål och då blir dessa förslag avgörande, säger Amelie Tarschys Ingre (L).

Vård med tid för dig.
Liberalernas valmanifest för hälso- och sjukvården i Stockholms län 2023-2026

Alla ska ha trygg tillgång till den vård de behöver, när de behöver. En god och modern vård grundad på vetenskap, jämlikhet och valfrihet. Vårdens resurser ska alltid fördelas efter behov.

1. En husläkarmiljard – för starka vårdcentraler. Alla ska kunna välja en namngiven husläkare. Du ska kunna få mer hjälp direkt på vårdcentralen. Även utanför kontorstid. Då behövs fler husläkare, distriktssköterskor, psykologer och andra professioner. Och då krävs fortsatta ekonomiska satsningar på primärvården. Vi har utökat budgeten för vårdcentralerna med över en miljard under den gångna mandatperioden. Nu vill vi satsa ytterligare en miljard – på två år. En bra vård kräver god kontinuitet. Därför ska alla kunna välja och lista sig hos en fast, namngiven husläkare.

2. Rädda närakuterna – och öppna fler. När vårdbehovet är akut, måste vården vara snabb. På närakuterna får hundratusentals patienter hjälp med de vanligaste akuta skadorna och sjukdomarna. Viktigast är närakuterna för barn och äldre. De har labb, röntgen och ambulansintag. Oppositionspartierna vill begränsa eller lägga ned några eller alla närakuter. Vi säger tvärtom: Öppna fler! I Jakobsberg (Järfälla) och Skärholmen, och sedan i Bromma och Dalen (Enskede).

3. 200 fler vårdplatser för snabbare vård. Samtidigt som vård flyttas ut från akutsjukhusen, måste det finnas plats och resurser för de patienter som behöver mer avancerad vård. I en växande region behöver också sjukhusen växa. Vi vill se 200 fler bemannade vårdplatser på akutsjukhusen, för att fler ska kunna få vård i tid. Målet bör vara 85 % beläggningsgrad en genomsnittlig dag, för att skapa nödvändiga marginaler för sjukhusen och vårdpersonalen.

4. Attraktiva vårdjobb. Fler ska vilja jobba i vården, och vårdpersonalen ska ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Då måste kompetens löna sig. Vi ska fortsätta utöka utbildningsplatserna, satsa på bättre arbetsmiljö och löneutveckling. Frigör tid för patienterna genom mindre administration och IT-strul.

5. Värna valfriheten – och korta väntetider. Stockholmsregionen har och ska fortsätta ha de kortaste väntetiderna till specialistvård i landet. Tack vare det stora antalet vårdgivare, får patienterna frihet att välja – och friheten att få vård i tid. Oppositionspartierna vill avveckla vårdval, men tycks ha glömt alla de patienter som får sin vård där. Vi ska utveckla vårdvalen så de ger både tillgänglighet och kostnadseffektivitet, och värna stockholmarnas rätt att välja vård.

6. Vården ska finnas nära dig, i hela länet. Oavsett var man bor i Stockholmsregionen, ska man ha tillgång till vård. I glesare bebodda delar kan det vara längre resvägar framför allt för mer specialiserad vård, men primärvården med vårdcentraler och närakuter ska vara väl utbyggd i hela länet. Regionen ska själv kunna starta vårdverksamheter där det behövs.

7. Du ska kunna kontakta vården på det sätt som passar dig. Det ska vara enkelt att få kontakt med vården, via chatt, e-tjänster eller telefon. Alla mottagningar måste kunna erbjuda både digitala kontaktvägar, och reella möjligheter till telefonkontakt. Du ska kunna få höra en mänsklig röst om du vill.

8. Stärk äldrevården. Många äldre for illa under pandemin, med isolering och ensamhet, eller otillräckliga sjukvårdsinsatser. Vi ska stärka den medicinska kompetensen och närvaron med fler läkare i äldreomsorgen. Geriatriken (specialiserad äldresjukvård) ska fortsätta att byggas ut. Vi ska aldrig mer ha långvariga besöksförbud; och vi måste kunna förvänta oss att vårdpersonal är vaccinerad.

9. Anhörigvårdare ska värdesättas. Vi vill införa rätten till en namngiven kontaktperson, som anhöriga och närstående kan vända sig till både under och efter patientens akuta sjukdomstid. Anhöriga drar ofta ett tungt lass och ska ha rätt till avlösning.

10. Prioritera psykisk hälsovård. Vården måste vara snabb och adekvat, även när det är själen, och inte kroppen som gör ont. Barn och unga måste få tidig hjälp, för att förebygga att ohälsa förvärras. Vi ska fortsätta bygga ut psykisk hälsovård med psykologer och ”första linjens psykiatri” på vårdcentralerna.

Sjukvården är en frihetsfråga. När alla får vård utifrån sina behov – då ökar allas chanser till hälsa, och frihet. Därför är Liberalerna Stockholmsregionens sjukvårdsparti.

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Amelie Tarschys Ingre finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/amelie-tarschys-ingre,m26468