Se alla
Anna-Starbrink-hälso-och-sjukvårds-regionråd

90 000 fler har namngiven husläkare

Torsdag 31 mars 2022

Sedan november har nära 90 000 fler invånare fått en namngiven husläkare på sin vårdcentral. Sedan början av mandatperioden är det nära 430 000 fler invånare i Stockholms län som fått en namngiven husläkare.

– En egen, namngiven husläkare är en viktig trygghetsfaktor och även ett effektivt sätt för läkarna och vårdcentralerna. Det främjar kontinuiteten i vården och underlättar att arbeta långsiktigt och hälsofrämjande, så fler risker och sjukdomar kan upptäckas tidigt, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Vårt mål är att alla invånare, som vill, ska kunna välja en egen, fast husläkare. Sedan ska man kunna få en snabb och god hjälp av hela teamet med alla de professioner och kompetenser som finns på en modern vårdcentral: husläkare, distriktssköterska, psykolog, dietist, arbetsterapeut och så vidare. Och du ska kunna träffa din läkare eller sjuksköterska både fysiskt och digitalt, på det sätt som passar bäst för situationen, berättar Anna Starbrink (L).

– Fler husläkare och starka vårdcentraler som kan ta hand om en mycket större andel av våra vårdbehov är ett långsiktigt mål för Liberalerna och den blågröna koalitionen. Vi har förstärkt vårdcentralerna ekonomiskt med över en miljard i ökad budget under mandatperioden och vi har förändrat ersättningssystemet för att främja långsiktighet, bland annat just att människor ska få välja en namngiven husläkare, understryker Anna Starbrink (L).

Antal invånare Listade totalt Listade på läkare Andel läkarlistade
22-feb 2 354 991,00 2 146 907,00 1 336 526,00 62,2%
21-nov 2 349 707,00 2 136 346,00 1 247 287,00 58,4%
20-nov 2 330 502,00 2 120 920,00 989 935,00 46,7%
19-nov 2 314 490,00 2 117 061,00 915 454,00 43,2%
18-nov 2 279 578,00 2 083 885,00 907 564,00 43,6%

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se