Se alla
Anna_Starbrink_foto_Karl_Gabor-2-2

Hälsosamtal ska bidra till bättre folkhälsa i Stockholmsregionen

Onsdag 25 maj 2022

Liberalernas förslag om att införa hälsosamtal till prioriterade befolkningsgrupper blir verklighet. Beslutet fattades på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i går.

– Hälsosamtalen införs som försöksverksamhet och är ett led i vårt arbete med att stärka folkhälsan genom förebyggande insatser. Tanken är att samtalen ska främja goda levnadsvanor som på sikt kan minska förekomsten av en lång rad sjukdomar och besvär, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Nu när beslutet formellt har klubbats i hälso- och sjukvårdsnämnden kommer Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning närmare undersöka vilka grupper i befolkningen som är i störst behov av hälsosamtal. Beroende på förvaltningens bedömning kan samtalen främst riktas mot olika åldersgrupper och/eller boende i särskilda områden.

– Det är viktigt att prioritera de grupper där samtalen bedöms göra störst nytta. Vi har en förhållandevis frisk befolkning i Stockholms län men vi har också en kvarvarande ojämlikhet i hälsa, där vissa människor är i behov av mer riktat stöd, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Kostnaden för hälsosamtalen beräknas uppgå till totalt 15 miljoner kronor och fördelas med 2,5 miljoner kronor år 2022, 5 miljoner kronor per år under åren 2023–2024 och 2,5 miljoner kronor år 2025.

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde ägde rum i går tisdag (24/5). Frågan om hälsosamtal behandlades under ärende 9Försöksverksamhet med riktade hälsosamtal HSN 2022-0519.

Erik Torstensson
Pressekreterare
08-123 438 80
erik.torstensson@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild på Anna Starbrink finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/anna-starbrink–halso–och-sjukvardsregionrad-i-region-stockholm,c2907313

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se