Busstrafiken ska byggas ut med fler direktbusslinjer och bättre tvärförbindelser. Öppettiderna på vissa tunnelbaneuppgångar förlängs och klotterbevakningen av uppställda tåg utökas. Detta är några av satsningarna som presenteras av Alliansen i Stockholms läns landsting som ett resultat av SL:s starka ekonomi. Satsningarna summeras till närmare 150 miljoner kronor och kan i vissa delar starta redan till hösten.

– Vi gör stora investeringar i nya spår och fordon, ovan och under jord, men det viktigaste vi kan göra på kort sikt är att se till att den kollektivtrafik vi redan har är trygg och fungerar. Tack vare vår välskötta ekonomi kan vi nu göra särskilda satsningar på direktbussar och tvärförbindelser som kommer ge stockholmarna fler flexibla möjligheter att resa. Nya resmöjligheter skapar nya samband och fler bytesmöjligheter som får hela kollektivtrafiken att fungera bättre, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i trafiknämnden.

Sara Svanström (L), trafiknämndens vice ordförande

Bakgrunden till satsningen är att SL går fortsatt starkt efter flera år av intensivt arbete med att stärka kollektivtrafikens intäkter och sänka kostnadsutvecklingen. Den senaste prognosen visar att SL väntas göra ett överskott om 400 miljoner kronor, vilket är 150 miljoner kronor mer än resultatkravet på 250 miljoner kronor. Alliansen i Stockholms läns landsting har därför givit SL i uppdrag att snabbanalysera hur och på vilket sätt en del av detta överskott kan användas till att utöka och förstärka trafiken i närtid.

Därutöver kommer uppdraget om särskilda satsningar som uppgår till närmare ca 100 miljoner kronor. Tillfälliga särskilda satsningar gör sig särskilt gällande i anslutning till trafikpåverkande arbeten. En del av dessa åtgärder är dock beroende av åtgärder och/eller utredningar från externa parter.

Här är hela listan över satsningar som trafikförvaltningen på trafiknämndens uppdrag beslutat om att genomföra alternativt utreda vidare.

Läs mer i bl.a. Norrtelje Tidning. Följande särskilda satsningar har trafikförvaltningen beslutat om att genomföra alternativt utreda vidare:

Busstrafik

Självkörande minibussar
Trafikförvaltningen har beslutat att testa tre självkörande minibussar i Barkarbystaden i matartrafik. Minibussarna har plats för 12 passagerare och skapar nya möjligheter att erbjuda attraktiva resor/ökad tillgänglighet nära hemmet. Piloten pågår under perioden augusti/september 2018- april 2019 och ska sedan utvärderas. Under piloten kommer det alltid finnas en värd ombord.

Två självkörande bussar kommer även att testas på sträckan Vega station till Kvarntorp industriområde alternativt till Kolartorp. Piloten inleds i samband med station Vegas öppnande och kommer pågå fram till sommaren 2019 då linjenätet i området ses över.

Elektriska ledbussar
Trafikförvaltningen kommer i samarbete med Nobina testa att köra elektriska ledbussar med depåladdning. Investering görs i fem nya ledbussar och trafiken planeras att starta under hösten 2019.

Modernisering av bussar
Digitala informationsskyltar (infotainment) och USB-uttag kommer att tillföras de bussar som idag saknar det i bussområde Handen, Nynäshamn och Tyresö. Totalt 115 bussar moderniseras i syfte att förbättra information och service till resenärerna.

Avlastning Slussen
Omläggning av trafik i rusningstrafik (linje 423, 442X, 446 och 449 från Slussen till Skanstull/Medborgarplatsen) kan behövas för att avlasta Slussen samt öka pålitligheten både för dessa linjer och övrig trafik som trafikerar Slussen. Alternativt skulle omläggning kunna ske genom en buss-båt koppling mellan Fotografiska-Strömkajen (se nedan under Sjötrafiken).

I syfte att avlasta Slussen undersöks nya linjer som fortsätter till andra målpunker förbi Slussen. Ett exempel skulle kunna vara en ny linje 484 Mölnvik-Gullmarsplan/Hornstull eller en ny linje 405 Ektorp Centrum-Moa Martinssons torg. Framkomlighet behöver utredas så att inte bussarna fastnar i köer, likaså behöver kapacitet i terminaler beaktas.

För ytterligare avlastning av Slussen, se kommande stycke angående C-linjer.

Fler C-linjer
Förvaltningen beställer gärna fler linjer i rusningstrafik till Cityterminalen (så kallade C-linjer), t.ex. från Nacka/Värmdö, från Botkyrka/Söderort och Haninge/Tyresö. För genomförandet behövs bättre framkomlighet som t.ex. reversibelt kollektivkörfält/två kollektivkörfält på Centralbron samt, för bussar från Nacka/Värmdö, delat körfält förbi Slussen. Dialog med Trafikverket och Stockholms stad behöver intensifieras och resultera i att åtgärder faktiskt genomförs.

Förbättrade tvärförbindelser, ökad kapacitet etc.
Att komplettera trafiksystemet med ytterligare/förbättrade tvärförbindelser är önskvärt förutsatt att rätt bytespunkter och rätt restid kan uppnås.

Sådana reserelationer har undersökts som en del i uppdraget om särskilda satsningar, och i synnerhet i områden där kompletterande trafik tillfälligtvis är önskvärd givet pågående trafikpåverkande arbeten. Ett sådant arbete är Förbifart Stockholm. Trafikförvaltningen, Ekerö kommun och Trafikverket ser över de infrastrukturella förutsättningarna i syfte att trafikera en ny linje 340 Ekerö C – Träkvista- Jungfrusund – Slagstafärja – Fittja (uppställningsplatser och anslutningsförutsättningar vid färjan behöver hanteras). En sådan linje etablerar en tvärförbindelse mellan Ekerö och Huddinge, och bidrar positivt under arbetet med Förbifart Stockholm.

Även i t.ex. Norrort pågår trafikpåverkande arbeten såväl genom avstängningar på Roslagsbanan som arbeten på E18. En tvärförbindelse mellan Norrort och Solna/Kista undersöks.

För att möta nybyggnationer i t.ex. Hägerneholm/Arninge/Ullna kan det finnas behov av nya direktlinjer till Danderyds sjukhus. Sådan linje utreds av trafikförvaltningen.

Trafikförvaltningen utreder även t.ex. förbättrade förbindelser från Tyresö. En tvärförbindelse skulle kunna gå mot Liljeholmen, Älvsjö eller Telefonplan, och utredning pågår.

Ny linje 402X Slussen- Nacka gymnasium skulle ge en snabbare resa samtidigt som Kvarnholmen inte belastas av dessa resenärer i onödan.

Högkapacitetsbuss i form av trafik med dubbeldäckare övervägs på sträckan Svartbäcken – Gullmarsplan (linje 809) i syfte att öka komforten för resenärerna.

I augusti kommer turtätheten att ökas på sträckan Kungsängens station – Livgardet (linje 558) i syfte att möta efterfrågan givet utökningen av antalet anställda på Livgardet.

Framkomlighetsåtgärder
I syfte att påskynda arbetet med att förbättra pålitligheten i Stockholms innerstad önskar SL finansiera angelägna framkomlighetsåtgärder. SL:s trafikentreprenör bör kunna anlitas för att utföra arbetena. Lösningen förutsätter överenskommelse med Stockholms stad.

Spårtrafik

Åtgärder i anslutning till trafikpåverkande arbeten
Såväl tunnelbane- pendeltågs- som lokalbanetrafiken påverkas under 2018-2019 av flertalet arbeten, se Trafikförändringsremissen. Det är trafikförvaltningens uppdrag att säkerställa en så god ersättningstrafik/lösning som möjligt. Trafikförvaltningen avsätter extra medel och beredskap i syfte att tillföra kompletterande/justerad ersättningstrafik och ytterligare informationsinsatser mm.

Sekundärentréer
Trafikförvaltningen avser att under hösten öppna upp sex sekundärentréer och anpassa dess öppettider till primärentréns tider. Berörda stationer är Odenplan och T-Centralen, Ropsten, Hökarängen, Sundbyberg och Tensta.

Trafikförvaltningen avser vidare att under hösten öppna upp nio sekundärentréer i innerstaden under helgnätter. Åtgärden motiveras av trygghetsskäl. Berörda stationer är Sankt Eriksplan, Rådmansgatan, Hötorget, Tekniska högskolan, Stadion, Gärdet, Hornstull, Rådhuset och Kungsträdgården.

Sjötrafik

Utöver de trafikförändringar som omnämndes i Trafikförändringsremissen, har trafikförvaltningen beslutat att utöka turtätheten på linje 80 i rusningen på sträckan Nacka strand – Nybroplan. Detta för att möta resenärsutvecklingen på linjen. Trafiken utökas från och med hösttidtabellen 2018 från 20-minuters trafik till 15-minuters trafik.

Trafikförvaltningen vill tillföra en buss-båt koppling mellan Nacka och Värmdö till Strömkajen i syfte att skapa ytterligare en tvärförbindelse för våra resenärer och samtidigt avlasta Slussen. Förbindelsen förutsätter att överenskommelse träffas med Stockholms hamnar i syfte att skapa tillgång till omstigningsplatser vid bryggan.

Trygghetssatsningar

Trafikförvaltningen kommer att utöka bevakning av uppställda tåg med anledning av att vi har en fortsatt problematik med klotter och i syfte att preventivt komma till bukt med problemet.