Se alla

Etikett: kollektivtrafik

4 mars 2024

Rädda buss 75 till Norra Djurgårdsstaden

Under 2023 genomförde vänsterstyret en rad försämringar av kollektivtrafiken. Den 10 december drogs 16 busslinjer in och över 40 bussar fick försämrad turtäthet. Näst…

20 december 2023

Replik: Skyll inte busslakten på regeringen

Kollektivtrafiken är en central samhällsfunktion, särskilt för de som inte har tillgång till alternativa transportsätt, skriver Liberalerna i en debattreplik. Mot bättre vetande och helt…

Amelie Tarschys Ingre
14 december 2023

Debatt: Historisk slakt på bussarna

Den 10 december började de nya tidtabellerna för kollektivtrafiken att gälla. Det är inte bara nya tidtabeller utan en ny verklighet för alla oss…

8 december 2023

Debatt: Historisk slakt på bussarna

På söndag den 10 december börjar de nya tidtabellerna för kollektivtrafiken att gälla. Det är inte bara nya tidtabeller utan en ny verklighet för…

8 september 2023

En bro får inte äventyra kollektivtrafiken

SL har meddelat att man kommer att stänga av tunnelbanetrafiken när Stockholms stad påbörjar byggandet av gång- och cykelbron mellan Gamla stan och Slussen,…

Liberalerna Stockholm
8 juni 2022

Hållbarhet

Liberaler har alltid omfattat en framstegstro. En tro på människans problemlösningsförmåga, på förmå- gan att utveckla nya, vetenskapligt grundade, kunskaper och att tänka nytt.…

Miljö-och-klimat-i-Stockholms-län
15 mars 2022

Miljö och klimat

Liberal miljö- och klimatpolitik utgår från principen om att förorenaren skall betala för sina utsläpp och sin nedsmutsning. En hållbar utveckling skapas i en…

Trängselskatt i Stockholm
14 mars 2022

Trängselskatt

En trängselskatt är ett verktyg för att påverka trafiken på ett sådant sätt att både framkomlighet och miljö kan förbättras. Vi anser att intäkterna…

Utbyggnad av trafiken i Stockholm
11 november 2021

Prioriterade utbyggnader i Stockholmsregionen

Några prioriterade utbyggnader i Stockholmsregionen Säkerställ att de pågående infrastrukturprojekten inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen inte försenas: Förbifarten Nya tunnelbanan till Nacka, Barkarby…

Godstrafiken i Stockholm
11 november 2021

Gods- och varutransporter

Beredskap i Stockholm Att godstransporterna i regionen fungerar är viktigt ur ett katastrof- eller riskperspektiv. Stockholmsregionen importerar oerhört mycket varor och skulle en katastrof…

Flygtrafiken i Stockholmsregionen från Arlanda, Bromma och Skavsta
11 november 2021

Flyg- och flygplatser

Flyget är till sin natur global samtidigt som vinsterna är både regionala och lokala. Med flyget ökar tillgängligheten avsevärt – både internationellt och interregionalt…