Den 24 november lanseras e-frikort i Stockholms läns landsting. Dagens fysiska högkostnadskort och inplastade frikort fasas ut i hög takt på länets samtliga vårdenheter fram till mars 2016.

Digital hantering av högkostnadsskydd och frikort är ett tydligt steg i vårt arbete med att förenkla och modernisera vården för både vårdpersonal och patienter. Vårdpersonalen slipper all den administration och hantering som de fysiska korten kräver och patienterna behöver inte längre samla stämplar i högkostnadskortet och spara alla kvitton, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

Frikort i pappersform, kvitton och stämplar blir historia.
Frikort i pappersform, kvitton och stämplar blir historia.

Frikortet gör sjukvårdsbesök avgiftsfria efter de första 1 100 kronorna under en 12-månadersperiod räknat från den första betalningen. Högkostnadsskyddet innebär att 6 miljoner av 16 miljoner årliga besök i öppenvården i Stockholms län är avgiftsfria. 540 000 frikort utfärdas i Stockholms län varje år.

 

Med e-frikort blir det mindre krångel, stress och administration. Jag
räknar också med att fler kommer att kunna utnyttja sin rätt till högkostnadsskydd, eftersom frikortet träder i kraft automatiskt vid uppnått maxbelopp. Vården måste kunna erbjuda en hög servicenivå och använda lika smidiga och moderna verktyg som andra viktiga vardagstjänster, som när du deklarerar på nätet eller sköter dina bankaffärer, understryker Daniel Forslund (L).

daniel forslundInförandet av e-frikort börjar på landstingets vårdenheter i de norra och västra delarna av Stockholms län successivt från 24 november, följt av de södra delarna i början av 2016. Därefter följer de privata vårdgivarna. Processen ska vara avslutad till mars 2016.

Befintliga högkostnadskort, kvitton från tidigare besök och frikort kommer att kunna överföras till det nya systemet. Fysiska frikort fortsätter att utfärdas under införandeperioden för att patienter ska kunna röra sig mellan anslutna och ännu ej anslutna vårdgivare. Eftersom högkostnadsskyddet gäller nationellt kommer patienter som ibland söker vård i annat landsting även framöver att behöva ett fysiskt frikort.

Personalen på vårdmottagningar sköter e-frikorten utifrån patienternas personnummer och legitimation. Via inloggning på Mina Vårdkontakter kommer alla uppgifter om högkostnadsgrundande patientavgifter att finnas. Högkostnadsskyddet inträder automatiskt vid uppnådd summa och ett brev skickas till patientens folkbokföringsadress där det framgår från vilket datum och hur länge frikortet gäller.

Sveriges Radio Stockholm, SVT Stockholm och Dagens Medicin rapporterar om e-frikortet.