Se alla
Administration

Administration

Administrativa uppgifter och dokumentation ingår som ett viktigt led i kvalitetsuppföljning och utveckling. Det är dock väsentligt att administrationen stöttas av väl fungerande IT-system och att dubbelarbete undviks. Möjligheten till administrativ avlastning för vårdpersonal ska utnyttjas i större omfattning.

Liberalernas politik i Region Stockholm