Se alla

Etikett: sjukvård

Idrott och hälsa
4 maj 2022

Idrottspolitik

De allra flesta kommuner prioriterar insatser för barn och ungdomar. Syftet är att försöka etablera goda motionsvanor i tidig ålder för att förbättra folkhälsan.…

Antal platser på akutsjukhusen i Stockholm
3 maj 2022

Vårdplatser

Färre vårdplatser på sjukhusen har i grunden varit en planerad utveckling. I takt med medicinsk och teknisk utveckling har vårdtider kortats, operationer som förr…

Mer resurser till vårdcentraler i områden med sämre hälsa
2 maj 2022

Hälsa

Rikta insatser till individer och områden där hälsan är som svagast. Hälsan hos regionens invånare är ojämlik relaterat till socioekonomiska faktorer och bostadssegregation. Vårdcentraler…

Anhöriga till patienter i vården i Stockholm
27 april 2022

Anhöriga och närstående

Stöd till anhöriga och närstående i vården Rätt till en fast kontaktperson Genom en fast kontaktperson kan vården bli bättre på att möta, uppfatta…

Arbetssituationen för anställda i vården
20 april 2022

Medarbetare i vården

Ta fram en strategi för utbildning och kompetensutveckling i vården. Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet som kräver hög grundutbildning och ständig fortbildning…

Närakuter
19 april 2022

Närakuter

Vad är hotet mot närakuterna? Vänsterstyret i Region Stockholm håller på att se över närakutsstrukturen i länet. En samlokalisering av fristående närakuter till akutsjukhusen…

Digital sjukvård i Stockholm
14 mars 2022

Digital vård

  Tillgänglig vård och vårddata Det ska vara lätt att nå vården och olika kontaktmetoder ska erbjudas: såsom via telefon, fysiska besök, e-tjänster och…

Hälsa och vård i Stockholm
14 mars 2022

Hälsa för frihet

Hälsa är frihet. Det ligger i ordets mening att folkhälsa ska vara för alla. Ändå finns idag stora skillnader i förutsättningarna för hälsa för…

14 mars 2022

Sprututbyte

Sprutbyte är till för att skydda personer som injicerar droger mot farlig smitta som hiv och hepatit, genom att undvika att de delar sprutor.…

Bemötande
24 september 2021

Bemötande

Sveriges vård är i världsklass sett till behandlingsresultat, och i Stockholm är den förebyggande vården utbyggd och folkhälsan utvecklas positivt. Tillgängligheten är hög. Sverige…

Barnsjukvård
24 september 2021

Barnhälsovård

Barnhälsovården ska vara tillgänglig och trygg, och ha utrymme att anpassas efter individernas behov av stöd. Barnhälsovården har en viktig roll för att utjämna…