Se alla

Nytt sjukhusavtal riskerar att öka vårdköerna – återremitteras efter beslut i Stockholms regionfullmäktige

Tisdag 12 september 2023

På dagens regionfullmäktige yrkade Liberalerna – tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna – på en minoritetsåterremiss i ärendet om sjukhusavtalen. Efter en längre debatt i regionfullmäktige kunde yrkandet om minoritetsåterremiss till slut röstas igenom.

– Vänsterstyret måste återkomma med svar kring hur man ska säkerställa att sjukhusen får förutsättningar att tidig upptäcka, diagnostisera och behandla sjukdomar. Jag är orolig över att fler människor med de nya sjukhusavtalen kommer att hamna i vårdkö och få utså ett längre lidande, säger Amelie Tarschys Ingre (L), regionråd i Region Stockholm.

Liberalerna är kritiska till den föreslagna inriktningen från Vänsterstyret. I de nya sjukhusavtalen höjs andelen av den fasta ersättningen från 54 procent till 70 procent, medan den rörliga ersättningen sänks från 40 procent till 28 procent. Över tid har en hög andel fast ersättning resulterat i minskad vårdproduktion och sämre tillgänglighet.

Liberalerna menar i stället att sjukhusavtalen måste innehålla tydliga incitament till att träffa, behandla och vårda patienter med god kvalitet och tillgänglighet. Akutsjukhusen kommer också att få fler uppdrag när närakuterna monteras ned och mer öppen specialiserad vård förs tillbaka till akutsjukhusen.

– Sammantaget riskerar dagens förslag att leda till längre väntetider för patienterna, försämrad arbetsmiljö för sjukhusens anställda och högre kostnader för invånarna, avslutar Amelie Tarschys Ingre (L), regionråd i Region Stockholm.

Fakta

Sjukhusavtalen
Sjukhusavtalen i egen regi utgör en central del av styrningen av hälso- och sjukvården och avser Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB och S:t Eriks Ögonsjukhus AB. De nya sjukhusavtalen föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2024 med en avtalsfrist på fyra år (2024–2028). Det totala avtalsvärdet är ännu inte färdigbestämt, men nu gällande sjukhusavtal (2020–2024) för samtliga akutsjukhus uppgick till 30 miljarder kronor för år 2022.

Minoritetsåterremiss
I enlighet med kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss i regionfullmäktige kan ett ärende återremitteras om minst en tredjedel av närvarande ledamöter begär det.