Se alla

Liberalerna vill införa gratis TBE-vaccin i Region Stockholm

Måndag 13 november 2023

Virussjukdomen TBE (Tick-Borne Encephalitis) som sprids via fästningar har ökat under de senaste decennierna, bland annat på grund av ett varmare klimat. För personer som inte har vaccinerat sig kan TBE leda till hjärninflammation.

En artikel i Dagens Nyheter idag beskriver det långvariga lidandet som TBE kan orsaka. Liberalerna i Region Stockholm föreslår i sin budget för 2024 att avgiftsfri TBE-vaccination för barn och ungdomar ska införas under mandatperioden.

– TBE är en allvarlig sjukdom som kan leda till många års lidande, men det finns ett enkelt sätt att skydda sig mot den. Många regioner har redan inför det och jag tycker att det är självklart att barn och ungdomar ska erbjudas avgiftsfri vaccination även i Stockholm, säger Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsregionråd i Stockholm.

Region Stockholm och inte minst Stockholms skärgård är ett högriskområde för TBE och avgiftsfri TBE-vaccination för barn och unga har utretts vid flera tillfällen de senaste åren. Den senaste utredningen från Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) slog fast att det troligtvis är kostnadseffektivt att införa ett vaccinationsprogram mot TBE i Region Stockholm.

– När en sjukdom orsakar så stort lidande ska inte familjers ekonomi stå i vägen för att kunna vaccinera sig. Jag kan bara beklaga att styret i Region Stockholm inklusive deras stödparti Vänsterpartiet inte ens nämner TBE i sin budget. De valde dessutom att rösta emot vårt särskilda yrkande om att införa avgiftsfri TBE-vaccination för barn och ungdomar, avslutar Amelie Tarschys Ingre (L).