Se alla

Liberalerna är emot beslutet att återta ambulansverksamheten i egen regi

Tisdag 29 augusti 2023

Idag fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att återta ambulansverksamheten i egen regi. Omvärldsläget, inträdet i NATO och kostnadseffektivitet har angetts som orsaker till beslutet.

– Ambulansverksamheten har under 30 år bedrivits av både regionen och privata aktörer och det har fungerat mycket bra, inte minst under pandemin då samarbetet utvecklades ytterligare och man kunde dra nytta av fördelarna av att ha olika aktörer för att säkra snabb provtagning och behovet av skyddsmaterial, säger Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd i Stockholm (L).

– Jag tycker att inträdet i NATO är ett oerhört märkligt skäl att ange för att återta ambulansen i egen regi. Vårt grannland Danmark har privata aktörer inom sin ambulansverksamhet och de är som bekant ett NATO-land där beredskapen verkar fungera utan problem, säger Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd i Stockholm (L).

Det finnas alltid skäl att se över verksamheter som fungerar dåligt eller där kostnaderna skenar. Så är inte fallet med ambulanssjukvården. Talla Alkurdi, hälso- och sjukvårdsregionråd (S) i Stockholm sa själv i en intervju i SVD (14/6) att ”De privata aktörerna har skött sig otroligt bra”.

Det finns inte heller några ekonomiska besparingar att göra. I underlaget till beslutet står tydligt att ”de ekonomiska konsekvenserna för själva utförandet av tjänsten bedöms bli oförändrade”. Man nämner en möjlig besparingskostnad på 10 miljoner relaterad till administration. Det ska ställas mot ambulansverksamhetens totala budget på 900 miljoner årligen. Vad omorganisationen i sig kommer att kosta framgår inte av beslutsunderlaget.

– Vi befinner oss i ett läge där kostnaderna ökar och vården står inför ett ekonomiskt stålbad. Att då lägga tid och pengar på att återta en verksamhet som fungerar bra är helt obegripligt. Det finns helt enkelt inga skäl till att återta ambulansverksamheten – förutom de rent ideologiska, avslutar Amelie Tarschys Ingre.