Se alla

En bro får inte äventyra kollektivtrafiken

Fredag 8 september 2023

SL har meddelat att man kommer att stänga av tunnelbanetrafiken när Stockholms stad påbörjar byggandet av gång- och cykelbron mellan Gamla stan och Slussen, som är en del av Slussenprojektet. Varje dag som stilleståndet fortgår riskeras nya Slussen både att försenas och fördyras ännu mer.

Stockholm behöver fler gång- och cykelbanor, inte färre och att bygga den på ett sätt som är säkert för tunnelbanetrafiken vore att föredra. Men om det inte är möjligt så kan vi inte låta en gång- och cykelbro äventyra kollektivtrafiken i Stockholm och låta Slussens fördyring fortgå. Då måste man gå tillbaka till ritbordet och hitta en lösning utan den planerade bron.

Nu är det dags för styret i regionen och staden att kliva fram och presentera en lösning, som gör att stockholmarna kan känna sig trygga, skriver Liberalernas regionråd Amelie Tarschys Ingre tillsammans med 11 regionala företrädare i lokaltidningen Mitti. Här kan du läsa hela artikeln.