Från årsskiftet blir det möjligt att söka vård via video på vissa vårdcentraler i Stockholms län. Under våren 2016 utvidgas försöksverksamheten så att fler stockholmare kan boka ett videobesök hos sin husläkare eller distriktssköterska. Den nya tjänsten kommer att införas stegvis i länet, med ambitionen att alla mottagningar som vill ska kunna erbjuda videobesök från 2017.

– En modern hälso- och sjukvård måste kunna erbjuda valfrihet inte bara för vem du besöker, utan också i hur du kontaktar och besöker vården. En digitalt tillgänglig vård är något som invånare och patienter har all rätt att kräva av oss som modern vårdgivare. De digitala kontaktvägarna kan dessutom underlätta arbetet för läkare och sjuksköterskor genom smartare användning av vårdens tid och resurser, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd
Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd

– Patienter som vill och behöver träffa sin läkare personligen ska naturligtvis fortsätta att göra det. Videobesök är komplement som passar vissa patienter eller vissa situationer, till exempel då man har lång resväg till sin vårdcentral eller vid enklare uppföljningsbesök. Men med fler kontaktvägar för olika målgrupper ökar tillgängligheten för alla patienter, påpekar Daniel Forslund (L).

 

– Från årsskiftet startar vi en pilotverksamhet med videobesök på fyra vårdcentraler i Hässelby-Vällingby, men jag har varit tydlig med att alla husläkarmottagningar som vill ska kunna erbjuda sina patienter denna nya tjänst. Under våren utvidgas därför piloten för att fler vårdgivare ska kunna delta i utformandet av tjänsten. Därefter ska detta breddinföras, i första hand i hela primärvården i Stockholms län men också på sjukhusen. Fram till dess ska vi noggrant utvärdera att videotjänsten kan möta våra höga krav på säkerhet och medicinsk kvalitet, och att tekniken är lätt att använda för alla, understryker Daniel Forslund (L).

 

Videobesök hos husläkaren

Möjligheten till videobesök i vården är en av flera e-tjänster som kommer införas under 2016 för att öka tillgängligheten och underlätta för patienter och vårdpersonal. En pilotverksamhet startar i januari 2016 med fyra vårdcentraler i stadsdelsområdet Hässelby-Vällingby genom projektet Kroninnovation, som medfinansieras av Vinnova. I piloten kommer ett virtuellt vårdbesök att erhålla samma besöksersättning som ett fysiskt besök. Andra vårdgivare i länet kommer under våren 2016 kunna anmäla intresse för att delta i en utvidgad försöksverksamhet. Därefter utvärderas införandet och införs stegvis i länet under 2016 och 2017.