Stockholmsregionen behöver fler förbindelser mellan norr och söder. Liberalerna välkomnar att Alliansen nu är ense om att ”Österleden” (Östlig förbindelse) ska byggas, och betonar behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik – även till Norra Djurgårdsstaden.

– Stockholmarna behöver smidigare resvägar. Ett transportsystem är en helhet och Östlig förbindelse är en lucka som behöver täppas till i Stockholmsregionens trafiknät. En majoritet av Stockholmarna är positiva till denna viktiga infrastrukturinvestering och vi välkomnar att hela Alliansen nu tydligt står bakom den, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i trafiknämnden. Detta efter att Centerpartiet signalerat att de nu stödjer en östlig förbindelse.

Östlig förbindelse behöver byggas för både biltrafik och kollektivtrafik.

– Östlig förbindelse måste dimensionernas för såväl biltrafik som kapacitetsstark kollektivtrafik, på både väg och spår. Alternativen måste utredas grundligt och även kopplas till kollektivtrafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden, så att vi bygger den optimala trafiklösningen för stockholmarna, betonar Sara Svanström (L).

Läs mer om Östlig förbindelse hos Trafikverket.