Se alla

Stockholms regionfullmäktige debatterar budgeten för 2024

Tisdag 7 november 2023

Den 7-8 november debatterar och beslutar Stockholms regionfullmäktige budgeten för 2024. Här nedan kan du ta del av huvudanförandet i den allmänpolitiska debatten av Liberalernas regionråd, Amelie Tarschys Ingre.

Anförande allmänpolitisk debatt

Höjda skatter, ofinansierade underskott, nedstängda närakuter. Det är en visionslös budget som presenteras för oss här idag och ett tydligt resultat av när partier som står långt ifrån varandra förhandlat så att ingen är nöjd.

Som liberal, som svensk och som stockholmare ser jag flera skäl till oro. Vi lever i prövande tider; för ekonomin, för tryggheten, för friheten. Dom aviserade skattehöjningarna skapar ovisshet för redan hårt ansträngda Stockholmsfamiljer. Den senaste tidens skjutningar och sprängningar skapar rädsla och otrygghet i vår region. Och vänsterstyrets angrepp på valfriheten inom vården begränsar stockholmarnas frihet steg för steg. 

I oroliga tider är det vårt ansvar som politiker att stå upp för varje människas frihet och möjlighet att styra över sitt eget liv och sin egen framtid. Vi, som politiker, måste svara upp mot de problem som människor möter i sin vardag.

Det gör inte vänsterstyrets budget.

Den här budgeten kommer att krympa stockholmarnas ekonomiska utrymme och därmed inskränka varje stockholmares frihet. För det är skattebetalarna i Stockholms län som får bära bördan av vänsterstyrets oförmåga att budgetera. Trots en skattehöjning på två och en halv miljard kronor behöver de ett underskott motsvarande 1600 kronor per stockholmare för att finansiera sin budget. Det är ett svek mot varje hårt arbetande Stockholmsfamilj.

Den tidigare folkpartistiska finansministern Anne Wibble sa i början av 90-talet uttrycket att alla borde ha en årslön på banken. Region Stockholm har kanske inte en hel årslön undanstoppad men det tidigare styret har tagit ansvar och kontinuerligt satt av pengar för tuffare tider. Liberalerna kommer inte att skicka notan för Regionens pensionskostnader till stockholmarna utan vi väljer att ta av våra egna besparingar. Styret borde svälja sin stolthet och göra detsamma. Har man satt av pengar i RUR är det nu de ska användas enligt SKRs chefsekonom.

Jag och Liberalerna vill istället erbjuda en annan väg framåt. Vi erbjuder en politik där väl avvägda rationaliseringar och effektiviseringar ställs emot vänsterstyrets skattehöjningar. Vi erbjuder en politik som gör att människor lättare kan få vård genom att närakuterna byggs ut och vårdcentralerna stärks. Vi erbjuder en politik där nödvändiga resurser tillskjuts barn- och ungdomspsykiatrin. Så att barn och unga som mår dåligt får den hjälp dom behöver och har rätt till. Att barn och unga kan få vänta i ett år på att få hjälp hos BUP är helt oacceptabelt.

Därför skjuter Liberalerna till 80 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin. Det måste tas krafttag och det måste göras snabbt. Barnen kan inte fortsätta vänta.

I ekonomiskt utmanande tider är det lätt att kulturen blir besparingarnas första offer. Kulturens värde kan inte mätas i samhällsnytta eller i pengar men ändå är den ett ovärderligt fundament för vår demokrati och den måste försvaras. Liberalerna fortsätter att stå upp för enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Vi fortsätter att försvara principen om armlängds avstånd mellan politiken och kulturen. När andra partier skär ner skjuter vi till mer resurser i nästa års budget för att Stockholmsregionen ska fortsätta ha ett fritt och rikt kulturliv.

Ordförande och fullmäktige   

Stockholm är Sveriges starkaste region och för att vi ska kunna fortsätta vara hela landets tillväxtmotor måste både bostadsmarknaden och kollektivtrafiken fungera. Det senaste årets pendeltågshaveri, indragna bussar och försämrad turtäthet har gjort det svårare för stockholmarna att komma till jobbet, skolan eller hämta på förskolan. Det är under all kritik!

En kollektivtrafik att lita på är nödvändig för att alla ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Därför satsar Liberalerna bokstavligt talat på den kollektivtrafik som ger mest pang för pengarna. Den kollektivtrafik som gör att stockholmarna kan få sin vardag att gå ihop. 

Men politik är inte bara att laga efter läge utan också att vårda och utveckla det  som redan är bra!

Stockholm har världsledande miljöer för forskning och innovation. Men för att utveckla nya behandlingsmetoder och läkemedel måste tillgången på hälsodata förbättras. Därför gör Liberalerna en satsning på kortare handläggningstider för uttag av hälsodata. Det är en liten men viktig fråga både för Stockholm men också för hela Sverige.

För de är genom vetenskap, beprövad erfarenhet och framtidsoptimism som vi för samhället in i framtiden.

Liberalismen strävar efter att ge människor makt över sin egen framtid, frihet att forma sitt liv och möjligheten att göra egna val.

Men vänsterstyret minskar den friheten.

De minskar friheten för barn och unga med neurologisk funktionsnedsättning som behöver konduktiv pedagogik för sin livskvalitet.

De minskar friheten för vårdpersonal som vill kunna välja mellan olika arbetsgivare.

De minskar friheten för kvinnor som vill kunna välja sin gynekolog.

Och de minskar friheten för alla stockholmare som vill ha större makt över sin hälsa och över sin egen vård.

Istället ska vi alla stå på kö till den vård som vänsterstyret har pekat ut åt oss. Det är inte rätt väg för vårt samhälle. Bara den som inte har något val står i kö.

Med Liberalernas budget ska köerna kortas och friheten öka för fler. Vi kommer fortsätta ta ansvar, kämpa för att ge människor mer frihet över sina egna liv och skapa trygghet och framtidstro för stockholmarna.

Bifall till Liberalernas budget.