Se alla
Anna Starbrink, Foto: Anna Molander

Anna Starbrink

Hälso- och sjukvårdsregionråd

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Gruppledare för Liberalerna i Region Stockholm

Riksdagskandidat 2022

Mer om Anna Starbrink

Jag är regionråd i Stockholm med ansvar för vård och kultur för fler än två miljoner invånare, och för över 40.000 medarbetare. Jag vill bidra i samhällsutvecklingen och vara en liberal röst där viktiga beslut fattas. Därför är jag politiskt engagerad i Liberalerna.

God hälsa är viktigt för varje människa. Det ger oss frihet och kraft att kunna förverkliga våra drömmar. Som hälso- och sjukvårdslandstingsråd vill jag bidra till en god hälsa och förebygger ohälsa. Och jag strävar efter en hälso- och sjukvård som ser hela människan. Jag vill stärka patienternas ställning i vården och öka valfriheten. Det arbetar jag för varje dag. Läs mer om Anna här 

Sociala Medier

  • Följ på: 

Nästa vecka öppnar Region Stockholms nya stora vaccinationsmottagning 
I Stockholmsmässan i Älvsjö. Där ska göras 10-15 000 vaccinationer per vecka vid fullt utbyggd kapacitet. Totalt ska vi upp i 100000 doser i veckan. #vaccin #vaccination #COVID19

I aug krävde vi att få sätta igång med vaccination dos 3. Kanske nästa år, svarade myndigheterna. Vi ville också snabbt börja med åldersgruppen 12+. Under de drygt 3 mån som gått hade en halv miljon stockholmare kunnat få sin dos. Ansvaret vilar tungt på regeringen.

Idag uppmärksammar vi World Aids Day och högtidlighåller minnet av dem som gått bort i Aids. Nu fortsätter vi kampen mot stigma, för minskad spridning och en bra vård. https://www.qx.se/samhalle/220826/alla-som-behover-prep-ska-kunna-fa-det-utan-vantetid/

Abortfrågan. Två viktiga beslut på @liberalerna landsmöte: 1. Möjliggör säkra, medicinska aborter i hemmet. 2. Grundlagsskydda kvinnans rätt till abort. Det kan gå snabbt att ta bort friheter, med grundlagsskydd blir aborträtten starkare. #abort #aborträtt #hemabort

Narkotikapolitik: beslut på @liberalerna landsmöte: Vi vill utveckla svensk narkotikapolitik med vetenskap och erfarenheter från andra länder. Vi ska rädda liv och hälsa. Inte bestraffa. Narkotikautredningen måste också titta på effekterna av kriminaliseringen. #vård #hälsa

Nu har @Liberalerna tagit ställning för att skrota utomlänstaxan för digitala besök, efter förslag från mig och @Jonas_Liberal Bra digitala tjänster behöver utvecklas i vården, men inom regionernas vårdutbud. #vård #digitalvård