Se alla
Anna_Starbrink_foto_Karl_Gabor-2-2

Anna Starbrink

Hälso- och sjukvårdsregionråd

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Gruppledare för Liberalerna i Region Stockholm

Riksdagskandidat 2022

Annas agenda

I en orolig tid behövs Liberalerna i svensk politik – för öppenhet och frihet. Och för mångfald, fri kultur och jämställdhet. Hälsa och rätt till en trygg vård är viktiga frihetsfrågor för mig. Jag kandiderar till riksdagen.

För mig och Liberalerna är den enskilda människan viktigast av allt. Vi vill ha en fungerande välfärd som ger varje människa trygghet och förutsättningar att växa. Vårt Sverige är öppet för världen och för människors olikheter. Och vi slutar aldrig kämpa för riktigt bra skolor och bibliotek.

Jag kommer att lämna mitt uppdrag som hälso- och sjukvårdsregionråd. Men jag kommer inte att lämna hälso- och sjukvårdspolitiken. Tvärt om! Jag vill använda mina erfarenheter för att driva en socialliberal reformagenda för svensk välfärd som frigör människor och ger individen nya livschanser. Därför behövs en generell välfärd med skyddsnät som omfattar alla; välfungerande välfärdstjänster ökar människors frihet när vi är som skörast.

Jag vill leva i ett samhälle där var och en är fri att förverkliga sina drömmar. Det ska gälla alla. Därför behövs ett starkt socialt engagemang i politiken. Det vill jag bidra till.

Trygg och tillgänglig vård

Vård i tid när du behöver det. Svensk vårds sämsta gren är tillgängligheten. Ofta får vi vänta alldeles för länge på ett besök i vården. Genom pandemin har dessutom en stor ”vårdskuld” byggts upp, när resurserna behövts för att klara akut och nödvändig vård, en vårdskuld som måste betalas tillbaka. Köerna till vården ska bort.

Trygg vård för äldre. Vården och omsorgen för äldre behöver förbättras, det har pandemin tydligt visat. Det behövs fler läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen för att stärka den medicinska kompetensen och omvårdnaden. De kommuner och äldreboenden som vill ska få anställa läkare. Alla äldre ska erbjudas ett särskilt äldrevaccinationsprogram för att stärka hälsan.

Fast, namngiven husläkare. Vården behöver finnas nära människor i vardagen. Alla ska kunna välja sin egen namngivna, fasta husläkare på vårdcentralen. Då kan läkaren lära känna sin patient och vi som patienter behöver inte dra vår sjukdomshistoria om och om igen för nya ansikten. Kontinuiteten i vården ger också goda chanser att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Runt husläkaren samlas ett team av flera kompetenser, som, psykologer och distriktssköterskor. Fast, namngiven husläkare måste bli en rättighet i Sverige, inte ett fritt val för regionerna att införa eller låta bli.

På sjukhusen måste vårdplatserna bli fler. För att det ska bli möjligt måste villkoren för vårdpersonalen bli bättre med bra utbildningsmöjligheter, förbättrad arbetsmiljö och bra löneutveckling.

Vård i hela landet. Ingen ska behöva vänta i sin egen region på vård som kan ges någon annanstans. Ge oss patienter rätt att välja vård i valfritt län, inte bara rätt att välja öppenvård som idag. Inför vårdval i hela landet.

Ett samhälle med omtanke

Återupprätta LSS. Den personliga assistansen har gett människor med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett fritt liv och vara delaktig i samhället som alla andra. De senaste årens nedmontering av den personliga assistansen har varit katastrofal för många människor. Stärka rätten för människor med funktionsnedsättning att forma sitt eget liv. Den personliga assistansen behöver utvecklas, inte svältas bort.

Ofrivilliga ensamheten har blivit en farsot i vårt samhälle och för de som drabbas blir livet färglöst och hälsan sämre. För att bryta den ofrivilliga ensamheten behövs möjligheter till möten som ett starkt civilsamhälle och kulturliv kan bidra till, mötesplatser, dagliga verksamheter och så vidare. Aldrig mer ska människor hållas isolerade från sina nära och kära. Vi ska aldrig mer tillåta långvariga besöksförbud på äldreboenden.

Sluta straffa den som brukar droger. Ge vård istället. Sverige har många fler dödsfall i överdoser än andra länder. Det är inhumant. Jag vill arbeta för en nollvision mot narkotikadöd och -lidande. Utred om förbudet mot innehav för eget bruk verkligen hjälper människor, eller snarare ökar dödligheten. Prova brukarrum i beroendevården så att människor kan få livräddande hjälp och färre dör ensamma av överdoser.

Ett fritt och öppet Sverige

Bekämpa alla fördomar mot HBTQI-personer. Låt människor älska den de vill. Vården för transpersoner måste utvecklas med forskning och vara tillgänglig för alla. Möjliggör värdgraviditeter i Sverige under förutsättning att den genomförs utan ekonomisk vinning. Sverige ska ha en human flyktingpolitik som ger hbtq-personer skydd. Så kallad ”omvändelseterapi” ska förbjudas.

Låt konsten vara fri och värna public service. När kunskapsförakt och populism breder ut sig behöver vi tillgång till information, en levande debatt och en bildningsrörelse. Ett fritt kultur behövs som en motkraft för att ge flera perspektiv. En stark public service och fria medier, livaktiga bibliotek och modern folkbildning behövs också för demokratin och vårt kunskapssamhälle. Politiken ska vara på minst en armlängds avstånd från den fria konsten och från mediernas innehåll. Alla tendenser till förhandsgranskning och snäva politiskt färgade ramar ska stoppas.

Ingen integration utan allas likhet inför lagen. Vi ska inte acceptera idéer om kollektiv bestraffning som nu riktas mot invandrare. Och vi ska aldrig acceptera klansamhällen där egna ”lagar” får råda i utanförskapsområden. Rätten till tolk i vården ska försvaras, så att människor kan förstå och förstås när hälsan står på spel.

Bistånd för frihet. Svenskt bistånd ska gå till att bekämpa ofrihet och främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Biståndet ska vara 1% av BNI. Sverige ska bidra till att bygga upp det fria Ukraina när kriget är över. Jag vill också att Sverige särskilt ska arbeta för kvinnors rättigheter och sexuell hälsa, som möjlighet till preventivmedel, abort och säkra förlossningar och mot barnäktenskap.

Skydda aborträtten i grundlagen. Svenska aborträtt är bra, men kan lätt avskaffas med ett enda riksdagsbeslut. Vi ser hur snabbt det kan gå i andra länder, därför vill jag grundlagsskydda aborträtten. Kvinnor ska kunna få göra säkra medicinska aborter i sitt hem, istället för som idag i sjukvården.

 

Sociala Medier

  • Följ på: 

Fruktansvärt att USAs högsta domstol rivit upp aborträttsdom. Nu riskerar många kvinnor att förlora din möjlighet till abort. Kvinnors hälsa och frihet hotas.

Image for twitter card
HD river upp nationella aborträtten i USA – delstater inför förbud direkt

WASHINGTON/STOCKHOLM.

www.dn.se

Aborträtten är en frihet som måste försvaras, även i Sverige. Vår rätt att bestämma över våra kroppar och vårt barnafödande kan inte tas för givet. Det är hög tid att grundlagsskydd av vår aborträtt.

Image for twitter card
Grundlagsskydda rätten till abort

Aborträtten är en frihet som måste försvaras. I USA kan den nationella aborträtten snart skrotas av högsta domstolen och därmed riskerar...

annastarbrink.se

Väldigt fin film om neonatalvården på Karolinska Universitetssjukhuset och sjuksköterskornas framstående arbete.

Närakuterna i Stockholmsregionen tar emot ca 350 000 patienter om året. De avlastar akutsjukhusen och kan hjälpa patienter som t ex brutit benet. Deras framtid avgörs på valdagen.

Skiljelinjerna ser ut såhär:
Vänsterpartiets vill lägga ner de som ligger utanför ...Akutsjukhusen, det vill säga: Rinkeby, Handen, Sollentuna, Nacka, Södermalm och Hötorget, samt stoppa de planerade i Jakobsberg och Skärholmen).

Sverigedemokraterna vill lägga ner samtliga närakuter, dvs samma som V, samt även de i Norrtälje, Danderyd, Solna, Huddinge och Södertälje.

Liberalerna vill ha kvar alla närakuter, har drivit på för de två som nu planeras i Jakobsberg och Skärholmen, och vill dessutom starta ytterligare två som ska ligga i anslutning till geriatriska sjukhus i Dalen och Bromma. Det skulle ge bättre förutsättningar för äldre patienter som behöver vård, men inte borde behöva vara på de stora akutsjukhusen.

Utöver detta vill vi utveckla vårdcentralerna med ökade resurser och att ännu fler ska få välja en fast namngiven läkare. (Under mandatperioden har vi gått från 44% till 64% med fast husläkare.) Vi behöver också se till att husläkarna blir fler och har färre patienter listade på var och en (Socialstyrelsens nya riktmärke är 1100 patienter/läkare).

Image for shared link
Närakuterna – ett skadligt experiment eller framtidens vård?

När Stockholms akutsjukhus inte räckte till blev lösningen elva närakuter, utspridda i länet. Det unika systemet är både älskat och avskytt.

www.dn.se

Ing-Marie Viklund, Liberalernas kommunalråd i Botkyrka lägger stor kraft på att utveckla skolan. Det och mycket annat ville vi tala med väljarna om när vi knackade dörr tillsammans. Men först besökte vi Tornets vård- och omsorgsboende i Norsborg. Vi fick dricka kaffe tillsammans med ...personal och boende som gärna ville berätta om verksamheten och hur den kan utvecklas. Det blev en fin pratstund, och dessutom både sång och ett möte med robotkatten.

Som avslutning på dagen samlades Liberalern i Botkyrka till sommaravslutning. Jag fick berätta om vårt arbete i regionen med att utveckla sjukvården.

Tack Liberalerna Botkyrka för en riktigt fin eftermiddag och kväll tillsammans med er.

Framtiden på agendan.
Idag träffade jag och Amelie Tarschys Ingre - Liberalerna Gabriella Schanning, ST läkare anestesi och intensivvård, Capio S:t Görans sjukhus, vice ordförande SYLF Stockholm och Maria Belikova (ordförande SYLF Stockholm). Vi diskuterade underläkarnas situation och ...vikten av att utöka AT- och BT-platserna (ett viktigt steg på vägen för läkare i början av karriären), men också om vårdens styrning och organisation.

Framtidperspektivet förstärktes dessutom av att de hade med sig sina bebisar som förgyllde mötet.

Tack för bra möte!

Anna_Starbrink_foto_Karl_Gabor-2-2
14 juni 2022

Ny upphandling för S:t Görans sjukhus

Avtalet för driften av sjukvård vid S:t Görans sjukhus löper ut i januari 2026. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i dag beslutat att inleda processen…