Se alla

Modernisera narkotikapolitiken

Torsdag 11 augusti 2022

Svensk narkotikapolitik behöver utvecklas i en liberal riktning. Målet måste vara att minimera skadan som drabbar människor i beroende och rädda liv och hälsa. Hälso- och sjukvårdsregionrådet och riksdagskandidaten Anna Starbrink (L) presenterar en liberal nationell reformagenda för en modern beroendevård med bland annat brukarrum, utredning av avkriminalisering, och mer förebyggande insatser.

– Människor far illa i sitt beroende. Alltför många dör i misär, men reformtempot i svensk narkotikapolitik är allt för lågt. Därför presenterar vi nu en agenda för en modern narkotikapolitik för Sverige. Målet måste vara att minimera skadan som drabbar människor i beroende, och rädda liv och hälsa, understryker Anna Starbrink (L).

– Den som fastnar i drogberoende förlorar sin frihet, och ofta möjligheten att leva ett värdigt liv. Vi behöver ändra inriktning från straff till vård och från stigma till värdighet. Vi behöver bygga en narkotikapolitik grundad på vetenskap och humanism för att rädda liv, säger Anna Starbrink (L).

Liberalernas reformagenda för beroendevården:

  • Förebyggande arbete och tidiga insatser. Barn och unga måste erbjudas tidiga insatser. Lagstiftningen måste sätta barnets behov i fokus Det måste vara enkelt att söka vård även utan föräldrars medgivande. En förälder ska inte kunna fördröja vårdens insatser.
  • Brukarrum för injicerande droganvändareSprututbytesprogram har visat sig fungera väl och ger människor en kontaktyta mot vården som kan hjälpa dem att stärka sin hälsa. I andra länder som Norge och Danmark erbjuds människor inom ramen för sprututbytet också en trygg plats att ta sina droger på för att minska utsattheten och undvika att människor dör i en överdos. Det är dags att öppna möjligheten för brukarrum även i Sverige.
  • Ge vården ansvar för all beroendevård.Beroende är en sjukdom, och det är vård som behövs. Ansvaret för beroendevården bör i sin helhet överföras till sjukvården från socialtjänsten. Det är ökar möjligheterna till bättre hjälp för personer med missbruksproblem och samsjuklighet det minskar risken att människor skickas runt i systemet som i ett Svartepetterspel.
  • Livräddande läkemedel måste finnas lätt tillgängligt. Vi behöver stärka arbetet med läkemedelsassisterad behandling i hela landet. Läkemedel som kan häva en överdos, så som naloxon, är en livräddande insats och ska finnas väl spritt i miljöer där de kan komma till användning för att rädda liv, exempelvis hos poliser och ordningsvakter och hos anhöriga.
  • Utred avkriminalisering. Idag är såväl bruk som innehav för eget bruk av narkotika kriminellt. Ordningen har gällt i några decennier, och det är idag mycket omdiskuterat om det har varit bra eller tvärtom skadat människor. Narkotikapolitiken måste grundas på fakta. Därför bör den utredning som nu arbetar med att se över narkotikapolitiken också utreda frågan om kriminaliseringens effekter och om avkriminalisering av bruk och innehav för eget bruk skulle kunna förbättra livet för fler.

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/anna-starbrink–halso–och-sjukvardsregionrad-i-region-stockholm,c2907313

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen
stockholm.liberalerna.se