Se alla

Ny förlossningsavdelning på S:t Görans sjukhus

Tisdag 23 augusti 2022

I dag fattar hälso- och sjukvårdsnämnden beslutet om att en ny förlossningsenhet ska öppnas på S:t Görans sjukhus. Enheten planeras öppna nästa år.

– Den nya förlossningsverksamheten kommer att bli ett värdefullt tillskott till vården för födande kvinnor. Förlossningsvården i vår region håller mycket hög kvalitet och den här enheten är ett led i vårt arbete för att ytterligare öka tillgängligheten och nöjdheten bland födande kvinnor, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Uppdraget till S:t Görans sjukhus omfattar cirka 2.000 förlossningar under år 2023, 3.000 förlossningar år 2024 samt 4.000 förlossningar år 2025. S:t Görans sjukhus kommer att tillföras ytterligare omkring 350 miljoner kronor för uppdraget fram till och med år 2025.

– En förlossningsenhet på S:t Görans sjukhus är efterlängtad. Verksamheten kommer att starta under våren nästa år, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.