Se alla

Ingen kö till PrEP – förebyggande hiv-behandling för fler

Tisdag 30 augusti 2022

Förebyggande läkemedelsbehandling mot hiv, PrEP, kan nu erbjudas utan kö. Målgruppen män som har sex med män (MSM) erbjuds stöd och behandling av Venhälsan på Södersjukhuset. Behovet av PrEP hos andra grupper ska utredas vidare.

– Det är oerhört positivt att många människor vill skydda sig och sina sexpartner från hiv-smitta. Och det är oerhört glädjande att den kö som initialt funnits till PrEP-behandling nu är historia. Det betyder en bättre hälsa, minskad sjukdomsrisk och en större frihet för fler.

Det säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Den grönblå majoriteten i regionen har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda hur PrEP-behandling effektivast kan erbjudas riskgrupperna, med hög tillgänglighet och god vårdkvalitet. Utredningen visar att Venhälsan, som i dag har uppdraget, har kapacitet att möta behovet av PrEP-behandling för den tydligaste riskgruppen, MSM-gruppen.

Om andra grupper är i behov av PrEP-behandling kommer att analyseras noggrant i vidare utredningsarbete.

– Vi ser att Venhälsan, efter det inledande stora intresset, nu har kommit ikapp och utvecklat arbetsmetoder för att kunna erbjuda alla med behov av PrEP behandling med god tillgänglighet. Vi har också säkerställt att Venhälsan har tillräckliga resurser. Varje person som slipper bli hiv-smittad är en stor vinst för individen och samhället. En frihetsvinst, betonar Anna Starbrink (L).

2 000 individer beräknas vid slutet av 2022 få PrEP-behandling via Venhälsan, vilket bedöms motsvara behovet. En ökning av patienters egen provtagning har inneburit mer tid och resurser för att ta emot nya patienter.

– Om behovet visar sig bli större och omfatta fler och större grupper, kommer vi i första hand att använda oss av våra infektionskliniker för att erbjuda denna förebyggande hiv-behandling. Vi ska arbeta effektivt, med hög tillgänglighet och god kvalitet för att värna människors hälsa i alla situationer, säger Anna Starbrink (L).

Pressbild Anna Starbrink finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/anna-starbrink–halso–och-sjukvardsregionrad-i-region-stockholm,c2907313