Två nya e-tjänster för personer med ledbesvär eller reumatisk sjukdom har belönats med MedTech Awards. Personer som oroas för ledbesvär kan göra ett test på ontilederna.nu. Patienter med reumatiska sjukdomar kan själva beställa prover och ta del av provsvar genom PEP – patientens egen provtagning. Även mobil journalföring med iPad, försöksverksamhet vid Väddö vårdcentral, har prisbelönats.

– De bästa e-tjänsterna i vården är de som sätter makt och information i händerna på patienterna och samtidigt ger sjukvårdens medarbetare bättre möjligheter att göra ett bra jobb för samma patienter. Ontilederna.nu och Patientens egen provtagning är två lysande exempel där människor själva bestämmer men som ger sjukvården ett viktigt underlag, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (FP).

Väddö1-padda-650x320-665x32740 000 människor som oroats av ledbesvär och möjlig reumatisk sjukdom har sedan början av 2015 använt testet på Ontilederna.nu. Därmed har de gett vården ett bra underlag för det första mötet med den oroliga patienten. Samtidigt kan många med diagnostiserad reumatologisk sjukdom nu både beställa och ta del av sina provsvar via Patientens egen provtagning.

– I en modern hälso- och sjukvård får alla människor möjlighet att sköta och hålla sig uppdaterade om sin egen hälsa. Det är dags att inte bara prata om e-hälsa och göra fina planer – vi ska ta nytta av kreativiteten hos medarbetare, patienter och entrepenörer för att kunna erbjuda många fler e-tjänster som Ontilederna.nu och Patientens egen provtagning, understryker Daniel Forslund (FP).

Pris gick också till mobil journalföring i surfplatta/iPad, en försöksverksamhet vid Väddö vårdcentral. Daniel Forslund gjorde studiebesök i Älmsta, där vårdcentralen ligger, inför starten. Läs också mer på Tiohundras hemsida.

Mer om ontilederna.nu och Patientens egen provtagning
Ontilederna.nu är en e-tjänst som syftar till att personer med oro för ledbesvär och möjlig risk för kronisk inflammatorisk ledsjukdom eller ryggsjukdom tidigare ska söka och få rätt vård. Testresultatet ska vara ett underlag i mötet mellan patient och vårdgivare i primärvården, samt fungera som ett stöd vid remiss från primärvård till reumatolog, vilket innebär ökad patientdelaktighet. Resultatet från piloten av Ont i lederna visar på att tjänsten upplevs som meningsfull, att den uppskattas och tillför värde för både patienter och vårdpersonal i primärvården och inom reumatologin. Ont i lederna lanserades i början av 2015 och under det första halvåret har cirka 40 000 personer utfört testet.

Patientens egen provtagning, PEP, är en webbtjänst i ett pågående pilotprojekt på Reumatologmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset. Genom att ta del av sina egna provsvar och själv beställa provtagning blir patienten mer delaktig och får större ansvar för sin vård och sin sjukdom. En presentationsfilm finns här.

Reumatiska sjukdomar finns av flera typer, ett vanligt exempel är artros som drabbar var fjärde person över 45 år enligt Reumatikerförbundet. Ledgångsreumatism är en inflammatorisk ledsjukdom som oftast börjar med svullnad eller värk och stelhet i leder, ofta i de små lederna i händer eller fötter. Inflammationen kan ge skador som gör att leden fungerar allt sämre. Andra ledsjukdomar som ger inflammation i leder är psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Ca 1% av Sveriges befolkning har ledgångsreumatism och ca 0,5% av har ankyloserande spondylit.

MedTech Awards delas ut av branschtidningen MedTech Magazine. Motiveringen till priserna för ontilederna.nu och Patientens egen provtagning lyder: ”Här har akademiker, med en stor förståelse för den kroniska patientens verklighet, utvecklat verktyg tillsammans med vårdkonsumenterna. När verktyget sedan blir tillgängligt på befintliga, välanvända plattformar. Då får den här patientgruppen verklig makt. Årets MedTech Patientmakt Award 2015 går till Ontilederna.nu och Patientens egen provhantering (PEP).” http://www.mynewsdesk.com/se/mentor_communications_ab/pressreleases/de-aer-vinnare-av-medtech-award-2015-1252823