– Vården mår bra av att det finns flera olika aktörer och olika lösningar för hur man kan organisera och driva sjukvård. Det gäller även på sjukhusnivå, och därför är jag väldigt glad över sjukvårdsminister Gabriel Wikströms tydliga besked till mig och representanterna för Capio S:t Görans ledning och personal: Det blir ingen stopplag för akutsjukhus. Det säger Anna Starbrink (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län och ordförande för Liberalerna Liberalernas nationella välfärdskommission.

Sankt_Görans_sjukhus-VargkloWikimedia-besk-665x320Debatten om privata aktörer i sjukvården har varit intensiv efter den rödgröna regeringens tillträde. Stödpartiet Vänsterpartiet har fått stort inflytande över välfärdspolitiken. Till frågorna som diskuterats hör en stopplag för privat drivna sjukhus, men Gabriel Wikström (S) har nu gett besked att ett eventuellt regeringsförslag om stopplag endast skulle gälla universitetssjukhus.

– Jag vill att fler akutsjukhus ska drivas av andra än landstinget. Vi utreder nu om och hur vi kan lägga ut vården vid ytterligare ett av våra akutsjukhus på en privat vårdgivare och jag är glad att regeringen inte tänker stoppa våra planer. Privat drift av våra universitetssjukhus har aldrig funnits på kartan, det enda regeringen uppnår med en sådan stopplag är ett stort slöseri av tid och energi, konstaterar Anna Starbrink.

Efter den förnyade diskussionen om stopplagar för privata sjukhus i våras bjöd Anna Starbrink in sjukvårdsministern att besöka Sveriges enda privat drivna akutsjukhus. Syftet var att visa upp en väl fungerande och framgångsrik, privat driven, verksamhet. S:t Görans sjukhus ingår som en självklar del i sjukvårds- och sjukhusstrukturen i landstinget, även om verksamheten drivs av privata Capio.

– Vi lär oss väldigt mycket av S:t Görans sjukhus vård, bemötande och organisation, som gör att de har både nöjda patienter, nöjd personal och goda medicinska resultat, påpekar Anna Starbrink.