Se alla

Stockholm – en storstadsregion att älska

Stockholm är möjligheternas region. Här finns storstadsregionens speciella förutsättningar för människor att
leva fritt och kunna förverkliga sina drömmar. Samtidigt finns mycket att förändra och utveckla. Friheten omfattar inte alla i vår region. Vissa kan ta del av möjligheterna samtidigt som några är i utanförskap. Friheten kan stärkas för alla om hinder för att regionen ska ta ytterligare kliv i liberal riktning undanröjs.

Regionen står inför stora framtidsutmaningar. En storstadsregion att älska och utveckla. Liberalers vision är att den frihet som regionen har att erbjuda ska bli större och omfatta alla. Stockholmsregionen ska växa i samklang med både människor, klimat och miljö. Stockholmsregionen erbjuder mångfald – en förutsättning för de många möjligheternas existens.

Fritt skolval

Fritt skolval

Det fria skolvalet och friskolereformen har gett miljontals familjer ökad frihet och bättre möjligheter att själva utforma sina liv; det är värdefullt för alla elever och föräldrar att själva kunna välja skola. Det kan handla om allt ifrån att en elev vill gå på en skola med en särskild profil, eller vill byta från en skola som hen inte trivs på. Liberalerna vill att alla, oavsett tjocklek på plånboken, ska ha den möjligheten.

Primärvården i Stockholm

Vård med tid för dig

Du ska ha frihet att välja var du söker vård. I Stockholmsregionen och i hela landet. Liberalerna har länge slagits för en ökad valfrihet och mångfald i vården. Det har gett oss stockholmare den största valfriheten i landet, och samtidigt kortare köer än i landet i stort. Vi vill fortsätta att ge patienter stor valfrihet, med en mångfald av vårdgivare.

Gängkriminalitet

Gängkriminalitet

Alla människor förtjänar att känna sig trygga. Den som känner sig otrygg är inte heller fri. Vi arbetar både långsiktigt och för att öka tryggheten här och nu. Vi tror på samverkan och ett helhetsgrepp. Verklighetens problem låter sig inte enkelt delas upp i tydliga kategorier och kräver en samlad insats från hela samhället.

Pappamånad

Inga väntetider på vårdcentralen

Det ska vara enkelt att komma fram till vårdcentralen per telefon, chat eller andra sätt och det ska maximalt ta tre dagar innan du får träffa läkare eller sjuksköterska.

Eget rum på äldreboende i Stockholm

Att bli äldre i Stockholm

Alla har rätt till en bra ålderdom. Fram till år 2040 ökar antalet personer över 80 år i Stockholms län kraftigt. Det ställer växande krav på äldreomsorgen. Äldre som behöver hjälp ska visas respekt för deras behov, livsval och intressen.

Mer än 100 år av liberala reformer har gjort Sverige till Sverige

I mer än 100 år har liberala idéer gjort Sverige till ett friare, öppnare och mer jämställt land.

Ett land där vuxna står upp för barns rättigheter. Och där alla får välja själva vilken skola de vill gå i.

Ett land där allas röster räknas lika.

Ett land där människor med olika bakgrund och kulturer ses som en tillgång och inte en belastning.

Som vet att vi blir starkare tillsammans med andra. I både krig och fred.

Ett land där den som föds med sämre möjligheter får stöd av samhället för att nå sina drömmar.

Ett land där all kärlek har samma värde. Och där det står i lagen att det är nej om vi inte sagt ja.

Ett land där den som behöver vård ska mötas av en läkare som man känner.

Ett land där nya utmaningar möts med optimism och tro på teknik och forskning.

Ett land där vi kan leva gott och länge.

Vilken väg vill du ta framåt?

 

Pension och folkpension

Folkpension 1913.

Infördes på förslag av liberalen Karls Staaffs regering.

Kvinnlig rösträtt i Sverige

Kvinnlig rösträtt 1921.

Liberala kvinnor var ledande i den kvinnliga rösträttsrörelsen och liberaler hade drivit frågan i riksdagen i över tio år när liberalen Nils Edéns regering kunde driva igenom reformen med ett första beslut 1918.

Förbud mot barnaga Liberalerna

Förbud mot barnaga 1979.

Byggde på en proposition från den borgerliga trepartiregeringen. Rätten att aga tjänstefolk hade begränsats genom en liberal reform 1858.

Personlig husläkare

Närakuter

Närakutera är hotade av nedläggning av delar av den politiska oppositionen i regionen. Vi vill rädda de 11  närakuter som idag finns i Stockholms län, samt starta fler närakuter. Det ska vara lätt att hitta rätt vårdnivå  och vårdgivare

Fritt skolval

Fritt skolval 1992.

Infördes på förslag av den borgerliga fyrpartiregeringen.

Eget rum på äldreboende i Stockholm

Eget rum på äldreboenden 1992.

FP-krav sedan 1985. På förslag av sjukvårdsminister Bo Könberg ändrades reglerna för de kommunala bostadstilläggen så en- och tvåbäddsrum skulle gynnas.

LSS reformen Bengt Westerberg

LSS 1994.

Drevs igenom av socialminister Bengt Westerberg.

LSS
EU-medlemskap

EU-medlemskap 1995.

FP-ledaren Bengt Westerberg var den förste svenske partiledaren som krävde detta efter Berlinmurens fall 1989.

Pappamånad

Pappamånad 1995.

Drevs igenom av socialminister Bengt Westerberg. Den första riksdagsmotionen om rätt för pappor att ta ut föräldraledighet väcktes av Gabriel Romanus 1969.

Registrerat partnerskap

Registrerat partnerskap 1995.

Barbro Westerholm hade drivit frågan i många år. Folkpartiet var det enda borgerliga partiet vars majoritet röstade för reformen.

Betyg från årskurs 6

Betyg från 6:e klass 2012.

Drevs igenom av utbildningsminister Jan Björklund.

Samtyckeslag 2018.

Samtyckeslag 2018.

Nato-medlemskap

Natomedlemskap 2022.

Folkpartiet var det första riksdagspartiet som krävde detta 1999.

Personlig husläkare

Personlig husläkare 2024.

FP-krav sedan 1970-talet. På förslag av sjukvårdsminister Bo Könberg genomfördes en husläkarreform 1994, men den skrotades av följande socialdemokratiska regering.

Inga utsatta områden 2030.

Inga utsatta områden 2030.

Elektrifierat resande med bil och flyg

Elektrifierat resande 2033.