Se alla

Vårdcentralerna stärks och närakuterna räddas i Liberalernas regionbudget 2024

Måndag 16 oktober 2023

Liberalerna stärker i sin budget för 2024 vårdcentralerna med 593 miljoner, vilket är 181 miljoner mer än vad vänsterstyret satsar. Vårdcentralerna ska utföra sitt uppdrag med ett helhetsansvar för patienten och för att det ska vara möjligt behöver resurserna till vårdcentralerna öka.

Liberalerna vill öppna fler närakuter. Förutom att rädda närakuten vid Hötorget, vill Liberalerna etablera närakuter i Jakobsberg, Skärholmen, Bromma och i Dalen under mandatperioden.

– Vården ska finnas nära när man behöver den. Vårdcentralerna utgör den vård som står invånarna allra närmast. Närkuterna avlastar akutsjukhusen och deras uppdrag måste stärkas och därför räddar vi närakuterna och stärker vårdcentralerna, säger Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsregionråd i Stockholm.

Den psykiska ohälsan är en av vår tids stora folksjukdomar. Många lider i det tysta utan att få hjälp. Liberalerna satsar 80 miljoner kronor under 2024 för att korta köerna och förbättra arbetsmiljön inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det är 40 miljoner mer än vad styret satsar i sin budget. Utöver det väljer Liberalerna dessutom att återställa ersättningsnivån för samtalsbehandlare på vårdcentralerna från 125 till 425 kronor. När vänsterstyret gör det olönsamt för vårdcentralerna att anställa fler psykologer genom att sänka ersättningen kommer färre att få vård.

– Ersättningsnivåer är styrmedel! När så många barn och vuxna lider av psykisk ohälsa måste politiken skjuta till mer pengar så att vårdcentralerna och BUP har de förutsättningar som krävs för att kunna hjälpa fler människor, säger Amelie Tarschys Ingre.

Liberalerna kommer inte att höja skatten utan genomför resursbesparande åtgärder på 2 miljarder samt korrigerar budgetunderskottet på 4,8 miljarder med medel från resultatutjämningsreserven.

– Många stockholmare har det tufft ekonomiskt på grund av stigande inflation och skenande priser. Då ska inte politiken lägga sten på börda utan använda de pengar som har sparats för tuffare tider. Resultatutjämningsreserven är, som namnet antyder, till för att jämna ut svängningar i konjunkturcykeln och därför använder vi nu den för att täcka ett tillfälligt underskott, avslutar Amelie Tarschys Ingre.

FAKTA OM LIBERALERNAS BUDGETALTERNATIV FÖR REGION STOCKHOLM
– Liberalerna föreslår satsningar på vårdcentralerna om totalt 593 miljoner kronor, vilket är 181 miljoner mer än vad vänsterstyret satsar.

– 9 procents uppräkning av ersättningsnivåerna till vårdcentralerna, 2 procentenheter mer än vänsterstyret.

– 80 mnkr för att korta köerna och förbättra arbetsmiljön inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

– Ersättningsnivån till samtalsbehandlare (kuratorer och psykologer) på vårdcentral höjs från 125 till 425 kr.

– Närakuten vid Hötorget räddas

– Liberalerna öppnar de tidigare beslutade närakuterna i Skärholmen och Jakobsberg under 2023. Ett beslut som vänsterstyret valt att riva upp. (45 miljoner kronor, räknat på halvårseffekt).

– Liberalerna vill öppna ytterligare två närakuter i Bromma och Dalen under mandatperioden.

Här kan du ladda ned Liberalernas regionbudget för 2024