Se alla

Region Stockholm hjälpte 2 400 patienter från andra län

Måndag 8 augusti 2022

Under maj-juli har 2.400 patienter från övriga landet fått sjukhusvård i Region Stockholm. Patienterna kommer från samtliga regioner. Elva regioner har skickat minst 100 patienter var under dessa tre månader.

– Det är viktigt att patienter kan få vård så snabbt som möjligt och därför är jag glad att Stockholm kan hjälpa tusentals patienter från andra regioner så att även de kan få vård i rimlig tid, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Flest patienter kommer från Sörmland, knappt 340, och Västmanland, knappt 230.

– Sommaren har varit tuff i vården, trots 160 fler öppna vårdplatser än förra sommaren. Det beror framför allt på en oväntad hög smittspridning av covid. Jag är imponerad av hur vården och medarbetarna har lyckats erbjuda vård till patienter som behöver oavsett var de kommer ifrån, säger Anna Starbrink (L).

– Vi behöver fortsätta bygga ut vården och se till att de stora resurser vi har används på bästa sätt. Att hjälpas åt över hela landet är ett sätt. Framöver måste vi också se till att öppna ännu fler vårdplatser och återställa den höga tillgänglighet som stockholmarna med rätta har vant sig vid, säger Anna Starbrink (L).

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/anna-starbrink–halso–och-sjukvardsregionrad-i-region-stockholm,c2907313

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se