Under 2016 införs journaler på nätet i Stockholms läns landsting. Det innebär att patienter kan läsa sin egen journal med en säker inloggning på 1177.se. Vid årets slut ska alla vårdgivare vara anslutna och alla patienter som vill ska ha elektronisk tillgång till sin egen journal.

– Som patient har du lagstadgad rätt att ta del av din egen journal. Idag är det alltför krångligt att ta del av din egen medicinska information, då du måste begära ut papperskopior av journalerna. För att stärka patientens insyn och delaktighet kommer vi därför erbjuda en säker elektronisk åtkomst till journalen på nätet under 2016, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

– En modern sjukvård ska vara öppen och transparent, och därför är det en viktig liberal reform för stärkt patientmakt att ge patienten enkel åtkomst till sin egen journal. Digitaliseringen ger oss nu de verktyg vi tidigare saknat för att tillgången till patientjournalen ska vara snabb, smidig och säker. Informationen är skyddad och kräver e-legitimering för att komma åt. Erfarenheter från andra vårdgivare visar att tillgången till den egna journalen är mycket uppskattad av patienterna, och att kvaliteten i journalerna ökar när både vårdpersonal och patienter gemensamt kan kvalitetssäkra informationen, påpekar Daniel Forslund (L).

– Våra nätjournaler ingår i en nationell lösning,  som på sikt gör det möjligt för patienterna att få en samlad överblick av sina journaler från alla vårdgivare i samtliga landsting. Journalen på nätet är en del av ett större arbete med att modernisera hälso- och sjukvården. Under nästa år ökar vi tempot, bl.a. genom införandet av videobesök i vården och skärpta krav på att alla vårdgivare ska kunna erbjuda e-tjänster som att beställa, av- och omboka tid, och förnyelse av recept via 1177.se, säger Daniel Forslund (L).

Din egen journal på nätet

Tillgång till den egna journalen kommer erbjudas genom e-tjänsterna inom 1177 Vårdguiden (nuvarande Mina vårdkontakter). Den tekniska lösning som valts kommer att bli nationell vilket innebär att patienten kan se journalanteckningar frånvårdbesök hos vårdgivare även i andra landsting. Till sommaren 2016 ska regelverk för nätjournaler och tekniska anpassningar i journalsystemet vara helt klara i länet. Daniel Forslunds mål är att alla vårdgivare i Stockholm senast vid årsskiftet 2016/17 ska erbjuda sina patienter elektronisk tillgång till sin journal.

På Ineras hemsida kan du läsa mer om e-tjänsten Journalen, dess bakgrund – och om erfarenheterna hittills, med många nöjda patienter. (Observera att Inera-artikeln beskriver läget innan Stockholms läns landstings beslut att gå vidare med breddinförande av Journalen. Erfarenheterna från e-tjänsten Vårdhändelser ska tas tillvara och tjänsterna integreras.)