Se alla

Länsförbundet för Liberalerna i Stockholms län stänger dörren för förhandlingar med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Måndag 8 mars 2021

Länsförbundet för Liberalerna i Stockholms län röstade igår kväll avslag till partistyrelsens förslag i Liberalernas vägvalsfråga med rösterna 14-1. Partistyrelsens beslut att samtala med och söka samsyn med alla partier innebär i praktiken att partistyrelsen kan tänka sig att förhandla med Sverigedemokrater och Vänsterpartiet. Det är helt otänkbart för Stockholmsförbundet.

-Precis som partistyrelsens och riksdagsgruppens alla ledamöter vill Stockholmsförbundet att januarisamarbetet upphör när sista budgeten för 2022 har antagits av riksdagen i höst. Något nytt samarbete av det slaget ska Liberalerna inte delta i efter nästa val.

-Precis som partistyrelsens och riksdagsgruppens alla ledamöter vill vi också sträva efter ett maktskifte i nästa val med ambitionen att de borgerliga partierna i den forna alliansen återtar regeringsmakten.

-På den punkt där det råder oenighet i partistyrelsen, d.v.s. huruvida en sådan alliansregering kan förhandla med Sverigedemokraterna för att få igenom sin budget, eller på andra sätt söka aktivt stöd för att få igenom en borgerlig regering, står vi bakom Jan Jönssons och Christer Nylanders reservation till partistyrelsen.

-Runtom i vårt län styr liberaler framgångsrikt i blågröna koalitioner bestående av allianspartierna och Miljöpartiet. Även i rikspolitiken föredrar Liberalernas Stockholmsförbund Miljöpartiet framför Sverigedemokraterna.

-Är det inte möjligt att få till en sådan regering vill Stockholmsförbundet att Liberalerna ska gå i aktiv opposition, istället för att vara beroende av förhandlingar med Sverigedemokraterna.

Liberalerna befinner sig i kris och vårt vägval har stor betydelse både för vårt parti och eventuellt även för hur Sverige kan styras efter nästa val. Vårt parti har i över hundra år sett det som vår uppgift att hålla partier med extrema värderingar borta från makten. Stockholmsförbundet anser att detta är en särskilt viktig uppgift när dessa värderingar växt sig starka i samhället. Det är också genom att hålla en stadig kurs i värderingsfrågor som vi kan återfå och behålla väljarnas förtroende på sikt.

Anna-Lena Johansson Förbundsordförande Liberalerna Stockholms Län

Presskontakt
Niki Westerberg
Presschef
0761229843