Se alla
Stockholm läns rådgivande omröstning för Liberalerna

Liberalerna Stockholms rådgivande omröstning till riksdagslistan 2021

Resultat

Torsdag 16 september 2021

Resultatet av den rådgivande omröstningen inför riksdagsvalet i Stockholms län är nu klart. Intresset för den rådgivande omröstningen har varit högt. Valdeltagandet är över 45 procent.

Klicka här för att ta del av resultatet av den rådgivande omröstning.

Nomineringskommittén fortsätter nu arbetet med att ta fram förslag till Stockholms läns och stads valsedel till riksdagen. Den rådgivande omröstningen är en del av den processen och ger nomineringskommittén vägledning i arbetet.

Nästa steg är förbundsmöte i Liberalerna Stockholm län som den 11 oktober beslutar hur listan ska se ut. Inför det mötet lägger nomineringskommittén fram sitt förslag. Förbundsmötet består av valda representanter för alla länets 26 kommunföreningar.

-Det är glädjande att så många kompetenta kandidater har deltagit i den rådgivande omröstning samt att engagemanget hos medlemmarna har varit stort. Nu fortsätter nomineringskommittén arbetet med att ta fram ett förslag till riksdagslista, säger nomineringskommitténs ordförande Moa Rasmusson.

Frågor besvaras av Moa Rasmusson, nomineringskommitténs ordförande, tel 073-915 16 33.

 

Så här fungerar den rådgivande omröstningen
Nomineringsprocessen styrs av Liberalerna Stockholms läns stadgar och riktlinjer för nomineringsarbetet (beslutade av förbundsmötet februari 2021). De 111 kandidaterna presenterades på den digitala plattformen för omröstning. 45,23 procent av medlemmarna har röstat vilket innebär 1457 röster. De röstande har i omröstningen fått fördela sex ettor och sex tvåor. 

 • Nomineringskommittén för riksdagslistan

  Liberalerna Stockholms nomineringskommitté för riksdagslistan består av nedanstående personer. 

  Ordförande:

  Moa Rasmusson, Sollentuna

  Vice ordförande:

  Birgitta Rydberg, Stockholm

  Ledamöter:

  Bonnie Bernström, Stockholm
  Berith Eriksson, Salem
  Mats Lindblom, Tyresö
  Nicholas Nicander, Huddinge
  Jesper Svensson, Stockholm
  Lars Tunberg, Täby
  Ann-Katrin Åslund, Stockholm