Se alla
Förbundsårsmöte LIberalerna Stockholm 2021

Nomineringsmöte för fastställande av riksdagslista

Måndag 11 oktober 2021 18:00–21:00

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Nomineringsmötet kommer hållas fysiskt på plats på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98. Klockan 17.00 är ombudsregistreringen öppen och då finns också kaffe och smörgås för ombud och anmälda deltagare. Kom i god tid.

Det är så klart fortsatt viktigt att ta hänsyn till varandra. Stanna hemma om du känner dig minsta sjuk (och kalla in en ersättare), håll avstånd och tvätta händerna.

Vi kommer att livesända nomineringsmötet i medlemsgruppen på Facebook. Är du inte ombud kan du med fördel följa mötet i livesändningen så att vi kan säkerställa att vi håller avstånd i lokalen. Medlemsgruppen på Facebook är öppen för alla medlemmar i Stockholms län. Sök efter gruppen “Liberalerna Stockholm (medlemsgrupp)” om du ännu inte är medlem.

För att mötet ska komma igång i tid är det viktigt att komma i tid för registreringen dvs kom närmare 17.00 än 18.00!

Om du är ombud och har förhinder kontaktar du din förening som ansvarar för att ersättare kallas in.

Handlingar
Förslag dagordning
Förslag förhandlingsordning
Nomineringskommitténs förslag riksdagslista
Riktlinjer nomineringsprocessen inför valet 2022

Om handlingarna önskas i pappersform anmäls det till stockholm@liberalerna.se senast tisdagen den 5 oktober.

Anmälan & specialkost
Du som ska tjänstgöra som ombud på förbundsmötet behöver inte anmäla dig. Klicka här för att anmäla dig till nomineringsmötet om du inte är ombud samt för ombud i behov av specialkost. Anmälan gör du senast fredagen den 8 oktober.

Frågor
Har du frågor om nomineringsmötet kontaktar du kansliet på stockholm@liberalerna.se

Välkommen!

~Anna-Lena Johansson~
Förbundsordförande

~Ulrika Tellander~
Förbundssekreterare/kanslichef