Se alla

Lättare få tillgång till medicinsk abort

Alla länets gynmottagningar ska kunna utföra

Torsdag 23 juni 2016

Möjligheten att göra medicinsk abort ska förbättras. Landstinget satsar 10 miljoner kronor på att öka tillgängligheten till medicinska aborter. I framtiden ska också alla gynekologimottagningar erbjuda medicinsk abort.

– Aborträtten handlar inte bara om vad som är tillåtet, utan också vad som är möjligt. I delar av världen ser vi hur aborträtten utmanas, ofta genom att tillgången till vård i praktiken försvåras. I Sverige och i Stockholms läns landsting slår vi vakt om kvinnors rätt till sin egen kropp och därför är det viktigt att stärka tillgängligheten till medicinska aborter.

Det säger hälso- och sjukvårds- och jämställdhetslandstingsrådet, Anna Starbrink (L). Landstinget satsar nu 10 miljoner kronor, från statliga pengar till kvinnors hälsa, på att göra det enklare för kvinnor som behöver en abort att få hjälp och vård i tid. Satsningen omfattar tre åtgärder:

– Central förbokning av medicinsk abort, så att det direkt framgår var kvinnan kan få hjälp snabbast och vårdpersonal slipper ringa runt.

– Bättre hjälp för kvinnor som ringer 1177 Vårdguiden, genom ett förbättrat beslutsstöd till de som svarar på samtalen.

– Utvecklad ultraljudsutbildning för barnmorskor verksamma i abortvården.

I framtiden ska ocskå alla gynekologimottagningar i Stockholms län kunna utföra medicinska aborter, enligt ett separat beslut från landstinget. I dag utförs medicinska aborter på 4 gynmottagningar, av totalt 49. Medicinska aborter är betydligt mer skonsamma för kvinnan och enklare att utföra för vården än kirurgiska aborter. Medicinska aborter utförs dock bara fram till vecka 9 och det är därför viktigt att informationen är god och lättillgänglig, och att vården sedan kan erbjudas snabbt.

– Medicinska aborter är alltid att föredra framför mer påfrestande kirurgiska ingrepp, och en kvinna ska aldrig behöva tvingas till en kirurgisk abort på grund av att en medicinsk abort inte är tillgänglig i tid. Aborter handlar också om kvinnors rätt till hälsa. I en modern sjukvård, i ett modernt samhälle ska en kvinna som behöver göra abort alltid få bra hjälp – oavsett vilken gynekologmottagning man vänder sig till, understryker Anna Starbrink (L).