Se alla

Bygg Spårväg city till Ropsten – bygg spår för trängselskatten

Onsdag 31 augusti 2022

Liberalerna vill att Spårväg city förlängs till Ropsten för att ge god kollektivtrafik åt Norra Djurgårdsstaden, och kopplas ihop med Lidingöbanan. En del av finansieringen bör kunna komma från trängselskatten – som i framtiden bör tillfalla regionen, inte staten.

– En ny och hållbar stadsdel behöver en stark och attraktiv kollektivtrafik. Bussar räcker inte för Norra Djurgårdsstadens behov. Genom att bygga ut Spårväg city får vi kapacitetsstark förbindelse till centralen och effektiva bytesmöjligheter. Kopplar vi dessutom på Lidingöbanan får även Lidingöborna en direktkoppling till centralen, och spårvägen kan utnyttja de nybyggda spårvägshallarna på Lidingö.

Det säger Liberalernas regionrådskandidat Amelie Tarschys Ingre (L). En utredning om framtida kollektivtrafik till Norra Djurgårdsstaden har pekat ut spårväg, som kopplas samman med Lidingöbanan, som den bästa kollektivtrafiklösningen.

– Klimat såväl som ekonomi talar för en utbyggnad av Spårväg city. Finansieringen behöver diskuteras mellan regionen, kommunerna och staten, men Liberalerna ser att trängselskatten kan vara en viktig del. Vi menar att trängselskatten ska räknas som en regional finansiering – inte en ursäkt för staten att lägga mindre statliga trafikpengar på Stockholm, betonar Amelie Tarschys Ingre (L).

– Trängselskatten betalas framför allt av stockholmarna, Lidingöborna och andra invånare i Stockholmsregionen. Då bör den räknas som regionens bidrag, och i framtiden kunna användas till klimatmässigt och ekonomiskt viktiga satsningar på kollektivtrafik – så som Spårväg city, understryker Amelie Tarschys Ingre (L).

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Amelie Tarschys Ingre finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/amelie-tarschys-ingre,m26468