Se alla
Anna Starbrink Amelie Tarschys Ingre Region Stockholm

Gör folkhälsa till nationell beredskapsfråga

Torsdag 7 april 2022

Sverige måste få en nationell strategi för hälsa, och se hälsa som en del av nationell beredskap. Liberalerna vill också att hälsa blir ett mål för integrationspolitiken. Det skriver Liberalerna i Region Stockholm i en rapport om liberal hälsopolitik, i dag på Världshälsodagen 7 april.

– God hälsa ger människor frihet. Det måste bli en nationell strategisk fråga att minska den stora ofrihet och ojämlikhet som ohälsan innebär. Med en nationell strategi för hälsa kan vi arbeta brett över alla politikområden som gynnar och påverkar hälsan – inte bara hälso- och sjukvård utan utbildning, samhällsplanering, miljö, och så vidare.

Det säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

– Ohälsa drabbar individen men också hela samhället. Under pandemin såg vi tydligt hur människors motståndskraft påverkades av hälsan. Vi vet också hur hälsan påverkar och påverkas av utbildning, status på arbetsmarknaden, inkomst och många andra faktorer. Därför måste folkhälsa bli en erkänd del av den nationella beredskapen och av den nationella integrationspolitiken, vilket det inte är i dag.

Det säger Amelie Tarschys Ingre (L), vice regiongruppledare och regionrådskandidat.

Bland andra liberala förslag märks bland annat strukturerade hälsosamtal på vårdcentralerna, ett nationellt äldrevaccinationsprogram och nej till nya långvariga besöksförbud i äldreomsorgen. Se mer nedan!

 

LIBERALA FÖRSLAG OM POLITIK FÖR HÄLSA FRÅN LIBERALERNA I REGION STOCKHOLM

Hela rapporten går att ladda ner längre ner på sidan.

HÄLSA FÖR FRIHET

 • Sverige ska anta en nationell strategi för hälsa.
 • Folkhälsa ska bli en strategisk del av beredskapen att möta pandemier och andra hälsohot.

BARNS OCH UNGAS HÄLSA

 • Det behövs mer insatser för att stärka barns och ungdomars hälsa. Bland annat behövs mer insatser mot övervikten hos barn.
 • Ungdomsmottagningarnas ska utvecklas med ökad digital tillgänglighet och insatser som främjar psykisk hälsa. Arbetet görs i samarbete mellan regionen och kommunerna.
 • Tidiga insatser redan när barnen är små ska utvecklas för att stärka hälsan och stödja familjer till sunda levnadsvanor i samarbete mellan kommunerna och regionen.

HÄLSA HELA LIVET

 • Använd sociala utfallskontrakt eller hälsoobligationer för att främja det friska, minska vårdbehovet och frigöra resurser utan att ta pengar från vården.
 • Hälsosamtal ska på sikt erbjudas hela befolkningen utifrån individuell bedömning.
 • Ta bort alla omotiverade åldersgränser i vården. Inför mer screening utifrån individuell risk.
 • Inför ett äldrevaccinationsprogram och ställ krav på vaccinerad personal i vård och omsorg.
 • Vi säger nej till nya besöksförbud i äldreomsorgen. Däremot bör man kunna kräva att personalen är vaccinerad mot allvarliga smittor.

HÄLSA OCH INTEGRATION

 • Gör hälsa till ett av målen för integrationspolitiken.
 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska särskilt riktas till de områden där behoven är som störst, utöver de generella insatser som kommer hela befolkningen till del.

 

Rasmus Jonlund
kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm
presstelefon 08-737 25 29
rasmus.jonlund@regionstockholm.se

Vill du läsa rapporten i sin helhet?