Liberalerna är en politisk kraft att räkna med i Stockholmsregionen och i Stockholms stad. Liberalerna är med i styret i 23 av 26 kommuner i Stockholm.  Politiken i Stockholms stad och i Region Stockholm är ett skyltfönster för politisk debatt i hela landet. Nu samlar vi styrkorna inför valrörelsen 2022.

Förbundssekreteraren verkställer de beslut som fattas i två styrelser: förbundsstyrelsen och styrelsen för liberalerna i Stockholms stad. Till sitt förfogande har förbundssekreteraren en kanslichef och i dagsläget tre anställda.

Vi söker en pådrivande person med breda politiska kunskaper som kan omsättas i politisk strategi, kampanj, kommunikation och prioriteringar för organisationen.

Förbundssekreteraren ska vara pådrivande i Stockholmsliberalernas arbete – som involverar 26 kommunföreningar och 14 stadsdelsföreningar, med över 3000 frivilligarbetande medlemmar. Förbunds- och stadskansliet är inte i sig stort, och förbundssekreteraren måste vara redo att hugga i även med praktiska uppgifter när så behövs.

Önskad profil

  • Omfattande erfarenhet av politiskt arbete
  • Kännedom om beslutsprocesser i partiet
  • Breda kontakter i den liberala rörelsen i Sverige
  • Förmåga till strategisk kommunikation
  • Förmåga att formulera politiska texter och uttalanden

Urval

Förbundsledningens rekryteringskommitté gör en sammanvägd bedömning av kandidatens förutsättningar att vara effektiv i arbetet som förbundssekreterare

Frågor om tjänsten

Monica Brohede-Tellström, Ordförande i förbundets arbetsutskott, tel 070 793 07 40
Martin Ängeby, arbetsutskottets ordförande i Liberalerna Stockholms stad, tel 070 776 96 50

Sista ansökningsdag är den 7 januari 2021. Skicka ansökningsbrev och CV till ansok@liberalerna.se