Förbundsmötet ska anta riktlinjer för nomineringsprocessen samt utse nomineringskommittéer för riksdagslistan och regionlistor.

Här kommer mer information och handlingar att läggas upp närmare mötet. Kallelse skickas till ombud senast onsdagen den 27 januari.