Förhandlingarna börjar klockan 09.30 och beräknas avslutas ca 16.30. Ombudsregistreringen öppnar klockan 09.00 och då serveras kaffe/te och smörgås. Kom i tid så att du hinner registrera dig innan mötet börjar. Om du som ombud har förhinder kontaktar du din förening som ansvarar för att ersättare kallas in.

Christer Nylander talar – Framtiden är liberal
Klockan 10.00 talar Christer Nylander, gruppledare i riksdagen och utbildningspolitisk talesperson. Givetvis går det bra att endast komma och lyssna på Christer, utan att vara med på hela årsmötet.

Skärgårdspolitiskt program ska antas
Under förbundsårsmötet ska ett skärgårdspolitiskt program diskuteras och antas.

Det finns möjlighet att göra yrkanden på programmet i samband med dess hanteringen på förbundsårsmötet.

På årsmötet delas debatten upp, så att debatt och beslut fattas avsnittsvis. Debatten under varje avsnitt tidsätts så att alla delar hinns med under den avsatta tiden för hela programmets behandling.

Handlingar
Klicka här för årsmöteshandlingarna i en och samma fil
Klicka här för förslag på dagordning
Klicka här för valberedningens förslag
Klicka här för FS-förslag A Tidsordning förbundsårsmötet 2018
Klicka här för FS-förslag B Förhandlingsordning 17 mars 2018
Klicka här för Verksamhetsberättelse 2017
Klicka här för Bokslut och revisionsberättelse
Klicka här för Valplan 2018
Klicka här för FS-förslag C Valfondsavgift 2019 och 2020
Klicka här för FS-förslag D Skärgårdspolitiskt program
Klicka här för Motioner och FS-yttranden över motionerna

Vill du ha handlingarna hemskickade till dig med post mejlar du stockholm@liberalerna.se senast fredagen den 9 mars. Handlingarna skickas tidigast måndagen den 5 mars.

Anmälan & specialkost
Du som ska tjänstgöra som ombud på förbundsmötet behöver inte anmäla dig. Är du däremot i behov av specialkost måste du anmäla det via länken nedan senast tisdagen 13 mars.

Är du inte ombud anmäler du dig via denna länk. Du som är i behov av specialkost behöver anmäla dig/det senast tisdagen den 13 mars.

Frågor
Mejla stockholm@liberalerna.se eller ring organisationsansvarig Ulrika Tellander 08 410 242 17.

Varmt välkommen

Anna-Lena Johansson
Förbundsordförande

Birgitta Rydell
Förbundssekreterare