Här kommer det att fyllas på med information inför förbundsårsmötet.

Handlingar
Här kommer handlingar att läggas senast två veckor före årsmötet. Handlingarna skickas med e-post till utsedda ombud. 

Mortioner
Motioner till årsmötet ska ha inkommit senast fredagen den 8 februari och skickas till stockholm@liberalerna.se. Skriv tydliga yrkanden i att-satserna, så att de kan besvaras med bifall eller avslag.

Anmälan & specialkost
Här kommer anmälningslänk att läggas upp närmare förbundsårsmötet. Du som ska tjänstgöra som ombud kommer inte att behöva anmäla dig.

Frågor
Mejla stockholm@liberalerna.se eller ringer kansliet på 08 410 242 40.

Varmt välkommen

Anna-Lena Johansson
Förbundsordförande

Birgitta Rydell
Förbundssekreterare