JA till Europa! Ett samtal om Europa, samarbete och valrörelsen
Klockan 11.00-11.45 är du varmt välkommen till ett samtal med våra ledande kandidater till europaparlamentet. Samtalet kommer att ledas av Madeleine Sjöstedt.

Förbundsårsmötet
Klockan 12.30 startar årsmötet och håller på som längst till 16.30.

Handlingar
Här kommer handlingar att läggas senast två veckor före årsmötet. Handlingarna skickas med e-post till utsedda ombud. Vill du ha handlingarna i pappersform med post meddelar du det till stockholm@liberalerna.se senast fredagen den 15 mars.

Mortioner
Sista motionsdag var fredagen den 8 februari.

Anmälan & specialkost
Du som ska tjänstgöra som ombud anmäler dig inte, däremot måste du anmäla dig om du har behov av specialkost.
Anmälningslänk finns här. Din anmälan behöver vi senast tisdagen den 19 mars.

Frågor
Mejla stockholm@liberalerna.se eller ringer kansliet på 08 410 242 40.

Varmt välkommen

Anna-Lena Johansson
Förbundsordförande

Birgitta Rydell
Förbundssekreterare