Se alla

Förbundsmöte om idrotts- och flygpolitiskt program

Onsdag 27 oktober 2021 18:00–21:00

Landstingshuset, Hantverkargatan

Nomineringsmötet kommer hållas fysiskt på plats i landstingshuset, ingång på baksidan av landstingshuset, Hantverkargatan 45. Senast klockan 17.00 är ombudsregistreringen öppen och då finns också kaffe och smörgås för ombud och anmälda deltagare. Kom i god tid.

Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer av föreningar utsedda ombud. Om du är ombud och har förhinder kontaktar du din förening som ansvarar för att ersättare kallas in.

Handlingar
Handlingar skickades till ombuden i god tid före mötet, i enlighet med stadgarna.

Anmälan & specialkost
Du som ska tjänstgöra som ombud på förbundsmötet behöver inte anmäla dig. Kansliet återkommer med anmälningslänk för den som vill anmäla sig till mötet men inte är ombud samt för ombud i behov av specialkost.

Frågor
Har du frågor om förbundsmötet kontaktar du kansliet på stockholm@liberalerna.se

Välkommen!