Se alla
Amelie Tarschys Ingre Region Stockholm

En halv miljard till vårdcentralerna i Liberalernas regionbudget

Måndag 21 november 2022

Liberalerna vill satsa nära 190 miljoner kronor mer än vänsterstyret på vårdcentralerna, för att alla ska kunna få fast husläkare och snabbare vård. I Liberalernas oppositionsbudget höjs ersättningsnivån till vårdcentralerna med 6 procent, en procentenhet mer än i vänsterstyrets budgetförslag, motsvarande 390 miljoner kronor. Målet är att nå Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 patienter per läkare. 120 miljoner kronor satsas dessutom för att vårdcentralerna ska kunna erbjuda fler hälsofrämjande insatser, hjälpa barn med psykisk ohälsa och utveckla sina arbetssätt.

– Husläkarna och vårdcentralerna ska vara grunden i vården. Vi vill fortsätta och förstärka de satsningar vi vi gjort i majoritet, för att vårdcentralerna ska bli mer tillgängliga för stockholmarna och erbjuda alla en fast husläkare. Vi skapar dessutom utrymme för ytterligare satsningar på hälsa och jämlikhet, säger oppositionsregionrådet Amelie Tarschys Ingre (L).

Dagens elva närakuter ska värnas och fyra nya närakuter öppnas.

­­– Närakuterna ger fler människor – inte minst barn och äldre – snabbare och närmare vård. I vänsterstyrets budget ser vi tyvärr ett hot mot de närakuter som inte ligger vid ett akutsjukhus, dvs Nacka, Handen, Järva, Sollentuna och Hötorget. Dessutom stoppas beslutet att öppna i Skärholmen och Jakobsberg. Invånarna i länet kommer att få längre till vården, och det kommer att bli trängre på akutmottagningarna på sjukhusen, konstaterar Amelie Tarschys Ingre (L).

Liberalerna kommer till skillnad från vänsterstyret att lägga en budget i balans.

– I en tuff ekonomisk tid är det viktigt att kunna budgetera klokt och göra rätt prioriteringar. Vänsterstyret lyckas tyvärr inte med någotdera. Liberalernas mål är att även nästa år ha en budget i balans, som vi haft de 16 år vi var med och styrde regionen, sägerAmelie Tarschys Ingre (L).

Ansvar och framtidstro:
fakta om Liberalernas budget för Region Stockholm

Liberalerna föreslår satsningar på vårdcentralerna om totalt 510 miljoner kronor:

  • 6 procents höjning av ersättningsnivåerna, 1 procentenhet mer än vänsterstyret; motsvarar totalt ca 390 miljoner kronor.
  • 5 mnkr för att utöka befolkningsinriktade hälsofrämjande insatser till fem ytterligare vårdcentraler i socialt och ekonomiskt utsatta områden.
  • 115 mnkr för ytterligare satsningar på hälsa och jämlikhet.

Närakuterna ska värnas och fyra nya öppna.

  • Värna närakuterna – även Nacka, Sollentuna, Handen, Järva och Hötorget.
  • Öppna de beslutade närakuterna i Skärholmen och Jakobsberg under 2023 (45 miljoner kronor, räknat på halvårseffekt).
  • Öppna ytterligare två närakuter i Bromma och Dalen under 2025.

Liberalerna budgeterar för ett resultat i balans (eller med ett litet överskott), till skillnad från vänsterstyret som budgeterar ca 3,5 miljarder kronor i underskott.

Hela Liberalernas budgetförslag, Ansvar och framtidstro, finns att läsa här