Se alla
Hur blir man nämndeman

Hur blir man nämndeman?

Torsdag 9 mars 2023

För att bli nämndeman i Sveriges tingsrätter, förvaltningsrätter, kammarrätter och hovrätter måste du först bli nominerad av ett politiskt parti. Här kommer vi gå igenom processen för att bli nominerad av Liberalerna samt svara på några av de vanligare frågor som kan dyka upp. 

 

Vad är en nämndeman?

En nämndeman i någon av Sveriges domstolar är en person som tillsammans med juristdomare dömer i olika mål. Beroende på vilken typ av domstol du kan komma att tjänstgöra i så varierar uppdraget. Det handlar bland annat om att delta i rättegångar, läsa in den fakta som finns om de olika målen, överväga straff osv. 

 

Kan vem som helst bli nämndeman?

För att bli nämndeman så måste du uppfylla ett antal krav som har satts upp av Sveriges Domstolar. I kort form handlar det om att du ska vara minst 18 år gammal, folkbokförd i den kommun eller del av kommunen som hör till respektive tingsrätt. Söker du för kammarrätten, förvaltningsrätten eller hovrätten så ska du vara folkbokförd i samma län som domstolen alternativ i den delen av länet som hör till respektive domstol. 

Du ska heller inte vara satt under förvaltarskap, vara försatt i konkur eller vara anställd inom vissa yrken. Det handlar tex om anställda inom rättsväsendet, Försäkringskassan, Skatteverket osv. Läs mer på den här sidan om vilka yrken du inte kan ha om du vill bli nämndeman i Sverige https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/namndeman—-ett-fortroendeuppdrag/for-dig-som-vill-bli-namndeman/

 

Hur ansöker man om att bli nämndeman?

I Sverige är det de politiska partierna som finns representerade i regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige där du bor som kan nominera dig till nämndeman. 

 

Hur blir jag nominerad till nämndeman av Liberalerna?

För att bli nominerad av Liberalernas krävs det att du kontaktar Liberalerna i den kommun du är folkbokförd om du vill bli nominerad till tingsrätten. Här finns en lista med kontaktuppgifter https://www.liberalerna.se/l-nara-dig till Liberalerna i din kommun.  För de andra domstolarna kontaktar du Liberalerna i Region Stockholm via stockholm@liberalerna.se

 

Liberalerna nominerar endast personer som partiet i kommunen eller regionen har god kännedom om. Det kan därför vara en idé att ta kontakt med Liberalerna i ett tidigt skede så den som ska nominera lär känna dig ordentligt. 

 

Måste man vara medlem i ett politiskt parti för att bli nämndeman?

Enligt Sveriges Domstolar finns det inget regelverk som säger att du måste bli medlem i ett politiskt parti, det är istället upp till de politiska partierna att avgöra detta. Det är däremot endast partierna som kan nominera dig. 

Liberalerna har som regel att endast nominera personer till domstolarna som de har mycket god kännedom om. Ett engagemang i partiet kan vara ett sätt att skapa denna kännedom. 

 

Kan jag bli nämndeman i en domstol på något annat sätt?

Det finns inga andra sätt att bli nämndeman i Sverige än att ett politiskt parti nominerar dig till uppdraget.

 

Hur blir jag nominerad till att bli nämndeman i tingsrätten?

Vill du bli nominerad till tingsrätten så är det de partier som finns representerade i kommunfullmäktige i din kommun som kan nominera dig. I Stockholms län finns Liberalerna representerade i samtliga kommuner och därför kan du alltid vända dig till Liberalerna i din kommun för att bli nominerad. Här hittar du kontaktuppgifter till Liberalerna i Stockholms län. https://stockholm.liberalerna.se/andra-orter/

 

Hur blir jag nominerad till att bli nämndeman i hovrätt, kammarrätt och förvaltningsrätt?

För att bli nämndeman i hovrätt, kammarrätten eller förvaltningsrätten i Stockholm måste du bli nominerad av ett parti som finns representerade i Regionfullmäktige i Stockholm. Liberalerna finns representerade och därför kan du vända dig till Liberalerna om du vill bli nominerad. Du kontaktar Liberalerna stockholm@liberalerna.se

 

Är jag garanterad att få uppdraget om jag blir nominerad?

Nej, det finns inga garantier att få ett uppdrag även om du blir nominerad. Att bli nominerad är ett av de första stegen man tar. Nästa steg är att kommunfullmäktige respektive Regionfullmäktige ska besluta om din nominering och förhoppningsvis välja dig. 

Därefter kommer domstolen kontrollera att du uppfyller deras lämplighet- och behörighetskrav. Efter det följer utbildningar. 

 

Vill du veta mer om vad det innebär att vara nämndeman?

Sveriges Domstolar har omfattande information om allt du behöver veta för att vara nämndeman o domstolar. https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/namndeman—-ett-fortroendeuppdrag/

 

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar av fakta som kan ha tillkommit efter publicering. Besök länken ovan för aktuell information.