Den specialiserade äldresjukvården, geriatriken, ska byggas ut i hela Stockholms län. Geriatriken kommer finnas kvar i både Bromma och Danderyd. Framtidens geriatrik innebär utbyggnad framför allt i södra Stockholms län, och förberedelser för ett nytt sammanhållet vårdval.

Anna Starbrink (L)

– Äldre stockholmare ska ha en trygg vård, i hela länet. En vård som håller samman, utan glapp. En vård där den äldres egna val och preferenser spelar roll – där man kan välja och välja bort vårdgivare. Därför satsar vi på en utbyggd geriatrik, och ett nytt sammanhållet vårdval, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Framtidens geriatrik – i flera steg

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås 10 april besluta om framtiden för geriatriken på flera platser:

  • Löwetgeriatriken och Nackageriatriken ska upphandlas (omfattar i dag 127 + 140 miljoner kronor)
  • Brommageriatriken (222 mnkr) drivs av Stockholms sjukhem och får förlängt avtal
  • Sabbatsbergs-, Jakoksbergs- och Danderyds/Sollentuna-geriatriken (206 + 170 + 171 mnkr) drivs fortsatt av landstingsförvaltningen SLSO

Nya geriatriska vårdavdelningar byggs på Sollentuna sjukhus. Danderydsgeriatriken ska också finnas kvar i framtiden för att möta ökande vårdbehov.

Landstinget ska på Alliansens uppdrag utreda framtidens behov av utbyggd geriatrik med tyngdpunkt i södra delarna av Stockholms län.

Nytt Vårdval Seniorvård

Alliansen vill se en mer sammanhållen vård och omsorg för äldre, som omfattar geriatrik integrerat med andra vårdområden med inriktning mot äldre. Därför ska ett nytt gemensamt och sammanhållet vårdval införas. Det betyder samtidigt att äldre patienter får en ökad valfrihet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås 10 april besluta om att införa vårdval för geriatrisk sluten- och öppenvård för vårdgivare med egna lokaler.