Se alla
Anna_Starbrink_foto_Karl_Gabor-2-2

Vi vill ingå partnerskap med Röda Korset och BOSSE

Fredag 3 juni 2022

Region Stockholm bör ingå s k idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Röda Korset för tortyr-, krigs- och flyktingtrauman. Ett IOP bör också ingås med BOSSE – Råd, stöd och kunskapscenter, för rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Det har den blågröna majoriteten i regionen uppdragit åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Idéburna organisationer erbjuder ibland unik kunskap och ett stöd för personer i utsatthet, som vi vill slå vakt om. De idéburnas unika värden är ofta svåra att fånga i traditionella avtal. Därför vill vi att regionen blir bättre på att använda idéburna offentliga partnerskap – och därför har vi uppdragit åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag på IOP med Röda Korset för krigs- och tortyrskadade, samt BOSSE kunskapscenter för stöd till personer med funktionsnedsättning, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Uppdraget till hälso- och sjukvårdsdirektören från hälso- och sjukvårdsnämnden är att:

1. Återkomma med hur ett IOP med BOSSE kan utformas, tillsammans med länets kommuner, för personer med funktionsnedsättning.

2. Återkomma med hur ett IOP med Röda Korset kan utformas för behandling av personer med trauma från tortyr, krig och/eller flykt.

– Tack vare vårdvalen i Stockholm har vi lagt en bra grund för att ideella aktörer ska kunna bidra till att utveckla vården på lång sikt. I de här fallen finns en särskild kompetens som just de här ideella aktörerna kan bidra med som vi med en IOP säkerställer att de når fram till personer med behov av stort stöd, säger Lars Rådén (M), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Idéburna organisationer gör oerhört stor nytta för enskilda människor och för hela samhället. Röda Korset och BOSSE har som ideella organisationer unika möjligheter att nå och behandla personer som Regionens egna eller upphandlade verksamheter inte alltid når. Det är dessutom två uppskattade verksamheter som det är bra att vi nu säkrar samarbetet med genom det här partnerskapet, säger Christine Lorne (C), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vi vill att idéburna aktörer inom vård och omsorg ska få en större plats i samhället. Nu går vi därför fram med ett skarpt förslag för att säkra idéburna aktörer i Region Stockholm. Både Röda Korsets behandlingscenter för tortyrdrabbade och BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter för personer med funktionsnedsättning är viktiga aktörer som behövs som stöd till olika grupper i regionen, sägervårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus (KD).

– Den idéburna vården har alltid varit viktig för oss i Miljöpartiet, och vi har verkat för att sluta fler IOP-avtal. Med det här beslutet stärker vi den ideburna vården på ett sätt som vi vill se mer av framöver, inte minst inom psykiatrin, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.