Se alla

Vänsterstyret ger 0 kr i anslag till utsatta områden

Torsdag 8 juni 2023

Idag fattar Klimat- och regionutvecklingsnämnden beslut om att dela ut medel till organisationer som bidrar till en hållbar utveckling och till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Region Stockholm. Enligt förslag från Vänsterstyret ska medel gå till cirkulär ekonomi, landsbygden och hållbar mobilitet.

– Stockholm är idag en segregerad region. Vi ser hur skillnader i livsmöjligheter avspeglas bland annat i deltagande på arbetsmarknaden, skolresultaten, otryggheten, valdeltagandet, levnadsvillkoren och hälsan. Det måste vi göra något åt och regionens anslag måste i större utsträckning gå till organisationer som jobbar med att utjämna människors levnadsvillkor, säger Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd (L).

– Liberalerna föreslår i stället att nämnden ska prioritera stöd till att minska inomregionala skillnader mellan olika socioekonomiska grupper och områden. Jag är förvånad över att Vänsterstyret inte vill satsa på socialt utsatta områden, säger Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd.

I våras delade nämnden ut ca 11 miljoner kr ut till organisationer enbart inom landsbygds- och skärgårdutveckling samt hållbar mobilitet. I dag ska ca 4 nya miljoner kr delas ut. Denna gång föreslår Vänsterstyret att anslag skall prioriteras till bl. a. cirkulär ekonomi, och på nytt till landsbygd, skärgård och hållbar mobilitet.

– Behovet av riktade insatser för att Stockholm ska bli en socialt hållbar region är enorm och jag är förvånad över att vänsterstyret väljer att bortse från detta och i stället på nytt anslår medel till områden som landsbygd och skärgård, säger Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd.

Redan i våras kritiserade Liberalerna styret i Region Stockholm för att strunta i bidrag till organisationer som jobbar med social hållbarhet och med att minska inomregionala skillnader mellan socioekonomiska grupper i Stockholm, oavsett geografiskt område. I underlaget till dagens beslut skriver man att målen kring social hållbarhet är en del av landsbygds- och skärgårdsutvecklingen.

– Jag tror att alla vet att våra socioekonomiskt svagaste områden inte finns på landsbygden eller i skärgården. Arbetet med att göra Stockholm mer socialt hållbart måste ske i hela regionen. Allt annat är ett svek mot våra mest utsatta. säger Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd.