Läkemedel för att förebygga hiv, PrEP, ska börja förskrivas till riskgrupper inom Stockholms läns sjukvård. Venhälsan ska få uppdraget. Målgruppen är framför allt män som har sex med män. Förskrivningen väntas börja i oktober.

Anna Starbrink (L)

– Vi ska förebygga hiv på alla sätt vi kan. Därför gläds jag över att vi äntligen har fått nationella rekommendationer om hur vi ska använda PrEP för att förebygga hiv bland riskgrupper, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

PrEP rekommenderas nu av NT-rådet inom Sveriges Kommuner och Landsting, för förskrivning inom läkemedelsförmånen och tillsammans med andra smittförebyggande åtgärder. Förskrivning ska ske efter kontakt med läkare och mottagning med erfarenhet av hiv-behandling. Stockholms läns landsting kommer därför ge uppdraget att börja förskriva PrEP till Venhälsan.

– Även om det idag går att leva ett normalt liv som hivsmittad är det ett tillstånd som kan leda till allvarliga och livshotande sjukdomar. Hiv kräver kontinuerlig behandling, som inte alls är okomplicerad eller komplikationsfri. Sexuellt överförbara sjukdomar ökar, det måste motverkas med många olika smittförebyggande åtgärder med rådgivning, kunskap om hur smitta sker och kondomanvändning. I grunden handlar smittskyddet naturligtvis om ett personligt ansvar – att man är omtänksam om sig själv och sina sexpartners, säger Anna Starbrink (L).

Kostnaden för individen blir 2 250 kronor per år, enligt läkemedelsförmånens högkostnadsskydd. Antalet berörda personer i riskgruppen beräknas till 500 i Sverige, och kanske 200-250 i Stockholms län. Förutom läkemedlet behövs information, provtagning och uppföljning med kontroll av följsamhet till bl a säkert sex.