Se alla
Ukraina-flagga

Kulturstöden anpassas till följd av kriget i Ukraina

Fredag 18 mars 2022

Region Stockholm ställer om verksamhet inom olika ansvarsområden för att bistå och ha beredskap för ökande flyktingströmmar. Liksom sjukvård och kollektivtrafik kan också kulturen hjälpa. 

Cecilia Elving (L), ordförande för kulturnämnden i Region Stockholm har under dagen beslutat att kulturaktörer som får ekonomiskt stöd från Regionen ska kunna möta den nya situation som kriget i Ukraina medför och ställa om sin verksamhet.

– Kriget i Ukraina påverkar oss alla. Människor flyr, familjer slits isär, städer bombas och ett gemensamt kulturarv förstörs. Till vårt land och vår region kommer nya flyktingströmmar med människor som kommer att behöva stöd för att bearbeta oro, sorg och trauman. Barn har ryckts upp från förskola, skola och välbekant vardag. Jag är glad och stolt att distriktsorganisationer inom förenings- och idrottslivet och folkbildningens aktörer som kulturnämnden stödjer gör sitt yttersta för att ställa om och finnas där de behövs. Jag är också stolt över de olika insatser som Konserthuset både bidrar och tagit initiativ till, säger Cecilia Elving (L).

– Även kulturaktörer inom exempelvis scenkonst, bild och form och kulturarv visar stort engagemang och är med och ställer upp och ställer om –  det har jag sett många exempel på. Jag vill med dagens beslut förstärka signalen att vi som offentlig aktör självklart stödjer denna omställning. Jag är övertygad om att kulturens inneboende kraft kan vara ett stort stöd de människor som nu kommer till vår region på flykt från Putins olagliga och oacceptabla invasion säger Cecilia Elving (L).