Fysisk aktivitet som ett behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa ska testas i ett projekt för invånare i Södertälje, Rinkeby-Kista, Akalla och Husby. Landstinget satsar nästan 14 miljoner kronor på hälsopedagoger och stöd till vårdgivarna för att de ska bli bättre på att förskriva fysisk aktivitet på recept.

Anna Starbrink (L)

– Vi vet att kroppen behöver vara i rörelse, vilket är bra både för den fysiska och den psykiska hälsan. Med riktade insatser kan vården nå fler av dem som skulle ha nytta av fysisk aktivitet – men som kanske inte har kunskapen, verktygen eller vanan att vara fysiskt aktiv i vardagen. Ju tidigare vi kan nå ut med hjälpen desto bättre för hälsan, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Projektet omfattar nästan 14 miljoner kronor. Där ingår två landstingsanställda hälsopedagoger och stöd till vårdgivarna med bland annat ersättning av tidsåtgång för återbesök, kommunikation och stödmaterial.

Jessica Ericsson (L)

– Fysisk aktivitet på recept är bevisat effektivt – det får fler människor att röra på sig.” Eftersom det kan vara svårt att komma igång med bra varor också när vi vet att vi borde, så inför vi hälsopedagoger i vården. De ska kunna ge extra stöd till personer som fått ett recept på fysisk aktivitet för att motivera och hjälpa vidare till bra verksamheter och verksamheter utanför vården som är certifierade för att ta emot personer med recept på fysisk aktivitet,, berättar Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets psykiatriberedning.

Fysisk aktivitet på recept – för psykisk hälsa

Projektet omfattar bland andra vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) och primärvårdsrehabiliteringen. Syftet är ett breddat utnyttjande av Fysisk aktivitet på recept (FaR) – för fler patienter, och för psykisk såväl som fysisk ohälsa. Områdena Södertälje, Rinkeby-Kista, Akalla, Husby har valts ut för projektet utifrån behov och risker för psykisk ohälsa, och relativt lågt användande av FaR i dag.

Projektet omfattar nästan 14 miljoner kronor. Där ingår två landstingsanställda hälsopedagoger och stöd till vårdgivarna med bland annat ersättning av tidsåtgång för återbesök, kommunikation och stödmaterial.

Aktivitetsarrangörer tar emot patienter som får ett FaR. De är certifierade inom FaR-ledarnätverket och har utbildade FaR-ledare på plats. Resurser för att rekrytera och utbilda fler aktivitetsarrangörer görs i ordinarie landstingsuppdrag.

Stöd- och behandlingsplattformen planeras att användas som stöd vid tillämpning och uppföljning av den fysiska aktiviteten som ordinerats.

Projektet ska utvärderas.