Kulturbudgeten för landstinget växer 2016 med ca 4 procent eller 18 miljoner kronor. Fokus läggs på delaktighet och bildning vilket bl a märks på en satsning på bildningsförbunden.

– Kulturen är ett kitt och ett salt inte minst i oroliga tider. Från landstinget vill vi bidra till ett rikt och fritt kulturliv i hela Stockholms län, och vi prioriterar främst barn och unga. Det känns roligt att vi har resurser att utöka kulturbudgeten och därmed utrymme att satsa bland annat på folkbildningen i länet, säger Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande i landstingets kulturnämnd.

Landstingets kultursatsningar i länet sker till stor del via våra länskulturfunktioner – dans, musik, film, slöjd samt länsbibliotek och länsmuseum. Nu vill man att dessa resurser ska komma fler stockholmare i fler kommuner till del.

gunnel-orselius-dahl-fp-f-anna-molander-665x320

– Vi ska öka samverkan dels mellan länskulturfunktionerna och kommunerna, dels mellan länskulturfunktionerna. En stärkt samordning kan leda till en ny organisation, jag är inte främmande för en bolagsform som samlar alla länsfunktioner, berättar Gunnel Orselius-Dahl.

Kulturbudget i landstinget 2016
Kulturnämndens budget ökar nästa år med 14,2 miljoner kronor till 443,8 mnkr. Därtill avsätter landstinget 3,8 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnden för att stärka och sprida kunskapen om kultur i vården och dess effekter.

Av kulturnämndens budget utgörs 271,8 mnkr eller drygt tre femtedelar av stöd till regional kulturverksamhet. 91,4 mnkr går till folkbildningen och 51,3 mnkr till föreningslivet.