Se alla
Anna-Starbrink-hälso-och-sjukvårds-regionråd

Anna Starbrink kräver mer bistånd till Ukraina

Hälso- och sjukvårdsregionrådet kräver aktivt hälso-bistånd till Ukraina på dagens Måndagsmöte

Måndag 25 april 2022

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, talar på dagens Måndagsmöte för Ukraina. Talet äger rum på Norrmalmstorg strax efter kl. 12.00 och tar upp behovet av mer aktivt svenskt bistånd för ukrainares hälsa.

– Ukraina är i akut behov av sjukvårdsmateriel och läkemedel. Det är orimligt att svenskt bistånd avgörs av vad regionerna råkar ha i lager. Regeringen måste se till att det bistånd som efterfrågas upphandlas och levereras till Ukraina. Vi har agerat regionalt i Stockholm, bland annat har Karolinska Universitetssjukhuset köpt blodpåsar som skänkts till Ukraina. Men biståndet är en statlig uppgift och kan inte avgöras av vad som finns i regionernas lager, säger Anna Starbrink (L), ordförande i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd.

Anna Starbrink (L) påpekar bland annat att Sverige borde ta ett större ansvar för att hjälpa Ukrainas hiv-positiva invånare. Ukraina är ett av Europas mest hiv-drabbade länder och talet på måndag kommer även att belysa behovet av konkreta stödåtgärder för de ukrainare som på grund av kriget saknar tillgång till nödvändig behandling.(Om detta skriver Starbrink med partivännerna Barbro Westerholm och Ingwar Eklund på Altinget i dag.)

– Jag uppmanar biståndsminister Matilda Ernkrans att snarast se till att Sverige gör en omfattande insats för hiv-drabbade i Ukraina och skänker bromsmediciner som en del av vårt bistånd. Det handlar om liv och död. Även personer med hiv som behöver sjukhusvård borde erbjudas det här i Sverige, säger Anna Starbrink (L), ordförande i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd.

– Region Stockholm fortsätter att hjälpa ukrainare – både de som flytt hit och de som är kvar i Ukraina – på de sätt vi kan. Vi har bland annat skickat sjukvårdsutrustning och erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer, säger Anna Starbrink (L).

Rasmus Jonlund
Press- & kommunikationschef
08-123 438 80
rasmus.jonlund@regionstockholm.se