Se alla
Ukraina-flagga

9 miljoner till civilsamhället för att stödja ukrainska flyktingar

Måndag 28 mars 2022

Kulturnämndens ordförande, Cecilia Elving (L), har beslutat att hemställa om 9 miljoner kronor för att stödja civilsamhällets arbete med flyktingmottagande i Stockholmsregionen. Hemställan om extraordinär tilldelning förväntas att beviljas av regionstyrelsen i samband med beslut om regionens årsredovisning.

– Allt fler som flyr Putins olagliga krig i Ukraina söker skydd i vår region. Civilsamhällets organisationer är fantastiska på att kunna ställa om och möta människor i kris. Det såg vi 2015 och det ser vi idag. Nu ger vi civilsamhället ett stort extra stöd på 7 miljoner kronor för att stärka flyktingmottagandet, säger Cecilia Elving (L).

Medlen kan exempelvis innebära bokcirklar på ukrainska, språkcaféer och annan integrationsverksamhet, stärkt tillgång till barn- och ungdomsidrott med tränare som pratar ukrainska med mera.

I beslutet äskas även om en femtioprocentig förstärkning av projektstöd kultur och hälsa med 2 miljoner kronor. Projektstöd kultur och hälsa beviljas aktörer för konst- och kulturaktiviteter inom vården och i nära samverkan med vården, som exempelvis sjukhusclowner och musikterapeutisk verksamhet.

– Det är fruktansvärda rapporter som når oss från Ukraina om bombade sjukhus, skolor och äldreboenden. Region Stockholm ökar nu kapaciteten för att ta emot människor med olika krigsskador i sjukvården. För många kommer det att vara själen som är svårast att läka. Då kan kulturens läkande kraft vara till nytta, inte minst när vi ska möta barn och unga med olika former av trauman, säger Cecilia Elving (L).

Tidigare har Cecilia Elving (L) fattat beslut om att kulturaktörer som får ekonomiskt stöd från Region Stockholm får ställa om sin verksamhet med anledning av den nya situation som kriget i Ukraina medför.

– Vi behöver hjälpas åt för att möta flyktingarna från Ukraina med värdighet och värme. Civilsamhällets aktörer och kulturlivet är centrala för att säkerställa ett bra flyktingmottagande. Jag är säker på att de extra medel vi nu tillför kommer att komma till stor nytta, avslutar
Cecilia Elving (L).